Antalet trafikpoliser har minskat dramatiskt i Sverige. För 25 år sedan fanns det 1250 trafikpoliser, idag finns det bara cirka 200.

En viktig förutsättning för trafiksäkerheten är ansvarsfulla bilförare, som kör nyktra och drogfria. I takt med att trafikpoliserna minskar i antal, minskar också nykterhetskontrollerna. 2,7 miljoner nykterhetskontroller utfördes 2010, 2014 var antalet 2 miljoner och 2017 har antalet sjunkit till endast 940 884!

– Det är dags att uppgra­dera trafikpolisens status, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund. Det är endast trafikpoliser som kontrollerar den tunga och kommersiella trafiken. Det är viktiga arbetsuppgifter som bland annat handlar om kör- och vilotider, kontroll av lastvikter och lastsäkring.

Men fler poliser i trafiken behövs också för att öka säkerheten för alla som vistas i på vägarna.

– Förnyat fokus behöver riktas på beteendet i trafiken, hos alla trafikanter. Här spelar reell polisiär närvaro stor roll, för information, kontroll och trygghet, inte minst för att följa upp förbudet mot handhållen mobil som började gälla 1 februari i år.

Antalet utförda nykterhetskontroller 2010–2017

2010             2 698 010

2011             2 739 500

2012             2 440 265

2013             2 243 368

2014             2 005 909

2015             1 410 162

2016             1 056 280

2017                940 884