Kostnaderna blir högre för många nybilsköpare 2020 när bilskatten baseras på en ny körcykel. Samtidigt är alternativen få för den som vill anpassa sitt bilköp efter reglerna, särskilt för dem som är beroende av lätta lastbilar och andra nyttofordon som nästan bara finns med dieselmotor.

– Bonus-malus är bra, men saknas alternativ i bilhallen kommer utsläppen ändå inte gå ner. Förtroendet för klimatomställningen riskerar att sjunka när allt som händer är att skatten höjs, här har både bilbranschen och politiker ett ansvar, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

Elbilar är förmodligen framtiden, men de är fortfarande för dyra för många bilköpare.

Malus-fria alternativ finns. Etanolbilar är undantagna malus-skatt och gasbilar får en bonus på 10 000 kronor. Flera vanliga hybridbilar har låga utsläpp och kan klara sig undan malus-skatt. De saknar möjlighet att ladda externt, men kan tillvarata bromskraftsenergi vilket sänker förbrukningen.

– Fler biltillverkare borde erbjuda bilar som slipper malus-skatt och som klarar drivmedel med en större andel förnybart innehåll, säger Carl-Erik Stjernvall.

Bilköpare behöver fler möjligheter att välja bort malus, det gäller även de grupper i samhälle och näringsliv som är beroende av praktiska mindre nyttofordon, som lätta lastbilar. Riksförbundet M Sverige anser att bilar som biltillverkaren godkänt för syntetisk HVO-diesel ska slippa malus, en förändring som även skulle kunna omfatta just lätta lastbilar, men även husbilar.

M Sveriges tips i bilhallen 2020

  • Köp en bil utan malus-skatt
    Förutom elbilar, titta på bilar med låga utsläpp, elhybrider med eller utan laddmöjlighet, etanolbilar eller gasbilar.
  • Välj en modell med så låg malus-skatt som möjligt
    Olika versioner av en bilmodell kan ha olika hög skatt beroende på motorstorlek, utrustning och tillval som automatlåda eller fyrhjulsdrift.
  • Begränsa skatten
    Trots att malus-skatten för husbilar ofta är hög kan kostnaderna begränsas. Om husbilen är avställd halva året sjunker även malus-skatten till hälften.