Regeringen presenterade idag sitt stödpaket för klimatet vad gäller bland annat transporter, vilket innehåller förändringar i bonus-malus-systemet. Den högsta bonusen höjs från 60 000 kr till 70 000 kr, samtidigt sänks gränsen för klimatbonusbil från idag 70 gram koldioxid /km till 60 gram koldioxid /km. Malus-skatten blir högre för de bilar som släpper ut mest.

– Syftet med bonus-malus är att det ska fungera som ett styrmedel för att fler ska välja en bil med lägre klimatpåverkan. På sikt kommer den högre bonusen att gynna klimatet men det är få privatpersoner som har råd att köpa de bilar som får högst bonus, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Istället säljs de allra flesta nollutsläppsbilarna till företag, tack vare att deras förmånsvärde kan räknas ner till en nivå där de blir väldigt attraktiva. En bil som kostar mer än en miljon kan ha ett förmånsvärde för föraren som är jämförbart med en vanlig bil. Sådana fördelar kan en privat köpare aldrig ta del av.

När bonus-malus-systemet planerades visade utredningar dessutom att allt fler skulle köpa bensinbilar på grund av malus-skattens stora inverkan på skatten på dieselbilar. Det har vi sett hända och det påverkar vägtrafikens utsläpp i fel riktning.

– Den höga malus-skatten på dieselbilar slår fel eftersom bensinbilar har ett högre koldioxidutsläpp och inte lika enkelt kan tanka förnybara drivmedel, som exempelvis HVO-diesel, säger Carl-Erik Stjernvall.

En HVO-dieselbil borde få samma undantag från malus-skatt som en etanolbil. Då skulle biltillverkare samtidigt tvingas tillåta fler att tanka förnybara drivmedel.

M Sverige vill se förändringar som gör att fler får möjlighet att köpa en klimatanpassad bil som bättre passar deras behov.

  • Fasa ut försäljningen av bilar som bara kan tanka fossila drivmedel 2030
  • Förstärk bonus till dem som köper en biogasbil
  • Ge HVO-dieselbilen undantag från malus-skatt på samma sätt som en etanolbil
  • Inrätta en skrotningspremie som är beroende av bilens utsläppsnivå