Våren 2009 gjorde Motormännen en granskning och utsåg Sveriges farligaste vägar. Ett år senare har väldigt lite hänt. Den vanligaste åtgärden är sänkt hastighet. Var femte väg har blivit mötesfri, men 80 % av vägarna har bara fått mitträfflor, sänkt hastighet eller fartkamera. Åtgärder som bara kan ses som kortsiktiga i väntan på ombyggnad. – Tyvärr får Sveriges bilister vänta på fler säkrare vägar. Den sämsta åtgärden är de nya mitträfflorna som bara invaggar trafikanterna i falsk säkerhet och inte alls minskar antalet dödade och skadade, säger Niklas Stavegård trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

2009 rankade Motormännen säkerheten på landets mest trafikerade vägar. Då levde inte mer än hälften av vägarna upp till godkänd nivå. På övriga vägarna var standarden så dålig att risken för dödliga och svåra skador vid en trafikolycka var stor. Fortfarande är det alldeles för många vägar som inte kommer upp till godkänt.

– Hastighetssänkningar har gjorts över hela landet, däremot ser vi att det finns stora regionala skillnader i vilka övriga åtgärder som Vägverket har genomfört. Det måste vara lika säkert att köra över hela Sverige. Det får inte vara så att vi bara får säkra vägar där det finns en stark opinion för ombyggnad, säger Niklas Stavegård.

 

Så här ser åtgärderna ut på Dödens vägar (76 stycken, se bilaga)

 

  • 40 vägar har fått sänkt hastighet = 52,6 %
  • 25 vägar har fått mitträfflor = 32,9 %
  • 15 vägar har blivit mötesfria = 19,7 %
  • 9 vägar har fått fartkameror = 11,8 %

* Vissa vägar har fått flera åtgärder.

 

För mer information:

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se,

08-690 38 33, 070-355 59 39

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,

08-690 38 51, 070-343 55 99