Polisen har mer än halverat antalet alkoholkontroller sedan 2010. I takt med att kontrollerna har minskat, har andelen alkoholpåverkade som dött i trafiken ökat. Det visar en granskning som tidningen Motor har gjort.

Polisen har mer än halverat antalet alkoholkontroller sedan 2010. I takt med att kontrollerna har minskat, har andelen alkoholpåverkade som dött i trafiken ökat. Det visar en granskning som tidningen Motor har gjort.

Enligt Trafikverkets studier av trafikolyckor var 14 procent av de som omkom i trafiken alkoholpåverkade år 2010. Sex år senare, 2016, var siffran uppe i 24 procent.

– Det är ett klart samband, utvecklingen går åt fel håll både när det gäller kontroller och antalet döda i trafiken. Polisen måste synas mer ute på vägarna och i betydligt högre utsträckning kontrollera rattonykterhet. Att få bort påverkade förare från vägarna skulle få stor betydelse för trafiksäkerheten, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Det ser ännu värre ut för mopedister, MC-förare och fyrhjulsförare. Av de mopedförare som omkom i trafikolyckor under 2016 var 43 procent alkoholpåverkade, bland MC-förare var andelen 27 procent och under de senaste fem åren har i genomsnitt 75 procent av omkomna fyrhjulingsförare varit berusade.

Trafikverket har inom ramen för Nollvisionen satt upp en rad delmål för 2020. Målet är 99,9 procent nyktra förare år 2020. Med nykter menas att föraren har under 0,2 promille i blodet.

– Tyvärr är det lite som talar för att man når målet i tid. Det som krävs är både hårdare tag och konkreta åtgärder. Motormännen vill se fler kontroller, kontinuerlig information om konsekvenserna av att köra rattfull och gärna fler automatiserade alkobommar i hamnar och vid andra knutpunkter, säger Carl Zeidlitz.

2010 utförde polisen 2 698 010 utandningsprov. I fjol var de nere i 1 056 280.

2010 polisanmäldes 17 064 rattfylleribrott i Sverige. I fjol var det nere i 12 065.

 

Antal utförda nykterhetskontroller 2010–2016

Hela riket

2010

2 698 010

2011

2 739 500

2012

2 440 265

2013

2 243 368

2014

2 005 909

2015

1 410 162

2016

1 056 280

Antal utförda nykterhetskontroller 2010–2016

Bergslagen

Län: Dalarna, Värmland, Örebro

2010

275 231

2011

290 238

2012

225 580

2013

214 040

2014

188 791

2015

125 693

2016

115 659

 

 

 

 

 

Antal utförda nykterhetskontroller 2010–2016

Region Mitt

Län: Gävleborg, Uppsala, Västmanland

2010

255 862

2011

275 198

2012

223 355

2013

205 535

2014

183 013

2015

141 185

2016

103 434

Antal utförda nykterhetskontroller 2010–2016

Region Nord

Län: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

2010

306 904

2011

295 095

2012

270 670

2013

252 566

2014

222 028

2015

192 311

2016

143 368

Antal utförda nykterhetskontroller 2010–2016

Region Stockholm

Län: Stockholm, Gotland

 

2010

514 144

2011

512 624

2012

488 443

2013

424 373

2014

386 524

2015

290 876

2016

176 971

 

 

Antal utförda nykterhetskontroller 2010–2016

Region Syd

Län: Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Skåne

2010

528 104

2011

520 738

2012

489 761

2013

477 279

2014

444 956

2015

258 765

2016

173 042

 

 

 

 

Antal utförda nykterhetskontroller 2010–2016

Region Väst

Län: Halland, Västra Götaland

2010

513 709

2011

533 021

2012

461 568

2013

399 806

2014

351 188

2015

224 064

2016

183 085

Antal utförda nykterhetskontroller 2010–2016

Region Öst

Län: Jönköping, Södermanland, Östergötland

2010

298 645

2011

311 896

2012

280 378

2013

268 723

2014

228 098

2015

175 533

2016

159 982