En unik vägatlas över 23 länder som publicerats på www.atlas.eurorap.org idag ger ny viktig information om risken för dödsfall och allvarliga skador på Europas vägar.

Över 42 procent av Europas vägar har oacceptabelt hög risk visar vägatlas European Road Safety Atlas. Mer än en fjärdedel av de inspekterade vägarna är inte godkända, dvs har lägre än betyg än tre stjärnor. Motorvägar erbjuder den högsta och mest bestående säkerhetsnivån.

Två tredjedelar av Europas trafikolyckor med dödlig utgång inträffar på länsvägar med en fil. Granskningen visar även den stora variation som finns på Europas vägsäkerhetsstandard där vissa vägar har mer än 30 gånger högre risk än andra för trafikolyckor med dödlig utgång.

European Road Safety Atlas visar att de flesta dödsfall inträffar på endast 10 procent av Europas vägnät – länsvägarna. Vägar som med enkla och välkända säkerhetsåtgärder, såsom mitträcke och fria sidoområden, skulle kunna rädda liv och betala tillbaka sina investeringar inom några veckor.

- För oss svenskar kan European Road Safety Atlas ge en vägledning om vilka vägar man ska undvika när man åker på sin Europasemester. Framförallt visar den hur varierad vägsäkerheten är över Europa och att Sverige har en hög vägsäkerhet jämfört med många andra länder, säger Susanne Lekengård, informationschef vid Motormännens Riksförbund.

Övrig fakta presenterad i European Road Safety Atlas är bl a:
• Risken för trafikolyckor med dödlig utgång är störst i Bosnien-Hercegovina, Grekland och Polen
• Nederländerna toppar ligan med bästa möjliga vägsäkerhetsstandard
• Motorvägar är Europas säkraste vägar - 99% lägre risk
• Risken för trafikolyckor på länsvägar är fyra gånger större än på motorvägar

EU-projektet European Road Safety Atlas, som har tagit tre år att sammanställa, bygger på nya uppgifter som mäter risken för dödsfall och allvarliga skador på över 240.000 km av de europeiska vägarna. European Road Safety Atlas kombinerar EuroRAPs kartläggning av vägsäkerhetsbetyg med riskbedömning för att ge uppgifter om farliga europeiska vägarna. För första gången visas även vägsäkerheten i Grekland, Ungern och Moldavien.

European Road Safety Atlas finns på www.atlas.eurorap.org

 

EuroRAP
EuroRAP (European Road Assessment Programme) inspekterar och identifierar större säkerhetsbrister på vägar, som oftast är möjliga att åtgärda relativt snabbt och enkelt. Vägarna delas in i fyra klasser, från fyra stjärnor ner till en stjärna. En fyrstjärnig väg är säker för de vanligaste typerna av olyckor. Vägar som får en eller två stjärnor i betyg är säkerhetsmässigt underkända, där olyckor får svåra konsekvenser. Studier från Karolinska institutet visar att låg vägsäkerhetsstandard är den enskilt största orsaken till dödsolyckor med personbil.

EuroRAP är en internationell ideell sammanslutning av medlemmar från Europas motorklubbar, trafiksäkerhetsorganisationer och myndigheter. Sammanslutningen stöds av Europeiska kommissionen, alla stora biltillverkare, FIA-stiftelsen och andra trafiksäkerhetsintressenter. Läs mer: www.eurorap.org

I projektet ”European Road Safety Atlas” ingick finansiärer från europeiska motorklubbar, Europeiska kommissionen, FIA Foundation, nationella myndigheter, universitet och bilindustrin.

För mer information:
Susanne Lekengård, informationschef Motormännen, susanne.lekengard@motormannen.se,
08-690 38 70, 070-344 99 04