EU-parlamentet har idag röstat om vilka krav som ska ställas på biltillverkarna när det gäller koldioxidutsläpp. Fram till 2025 ska koldioxidutsläppen från nytillverkade bilar minskas med 20 procent, och till 2030 med 40 procent. Minskningen beräknas på 2021 års nivå som ligger på 95 gram koldioxid per kilometer.

– Motormännen står bakom Sveriges krav på fordonsindustrin att koldioxidutsläppen ska minska med 25 procent till 2025 och 50 procent till 2030. Omröstningen i EU-parlamentet idag är ett steg i rätt riktning. I de fortsatta förhandlingarna, innan ett definitivt beslut tas, måste Sverige fortsätta att driva på för att få igenom större reduceringar, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.

De nya reglerna kommer att medföra högre inköpspriser på bilarna men å andra sidan kommer drivmedelskostnaderna att minska, enligt de beräkningar EU-kommissionen har gjort.

– För konsumenternas del är det viktigt att de höjda inköpspriserna balanseras av sänkta drivmedelskostnader. Det är också viktigt att konsumenterna vet att biltillverkarnas utfästelser om bränsleförbrukning och utsläpp verkligen gäller. Det ligger på regeringen att se till att kontroll och uppföljning av utsläppsnivåerna sker.