Alkohol och narkotika hör inte hemma i trafiken. En bilförare påverkad av droger, alkohol eller andra berusningsmedel har längre reaktionstid, försämrat omdöme och är en livsfara både för sig själv och sina medtrafikanter.

– Riksförbundet M Sverige har länge arbetat för trafiksäkerhet. En viktig del i detta arbete är att få bort vårdslöshet, alkohol och droger från trafiken. Som bilist ska man inte behöva vara rädd eller orolig för att nästa bil man möter körs av en rattfull person, eller av någon som inte har full uppmärksamhet på vägen, säger Caroline Drabe, vd, M Sverige.

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visade att 28 procent av alla omkomna i trafiken 2020 dog i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka. Enligt tidigare beräkningar från Trafikverket kör dagligen cirka 14 400 förare med en promillehalt över den tillåtna.

– Det är viktigt att markera allvaret rörande dessa brott. Den straffskärpning som nyligen gjordes är välkommen men alldeles för liten. Att köra bil är inte en mänsklig rättighet. Man måste, genom sitt körkort, visa att man är både kapabel och lämplig att få köra bil.

M Sverige har låtit Demoskop undersöka om allmänheten anser att straffen för olika typer av trafikrelaterade brott är bra som de är idag, om de borde vara strängare eller lindrigare. Svaret är entydigt. En överväldigande majoritet av befolkningen vill se strängare straff. 90 procent av de tillfrågade tycker att straffen för att köra rattfull eller påverkad av droger bör höjas. 92 procent tycker att straffet för den som kör rattfull och orsakar en dödsolycka ska vara strängare än idag.

Vi riktar därför följande uppmaning till samtliga riksdagspartier: Se till att straffen höjs väsentligt för den som genom vårdslöshet eller onykterhet orsakar en olycka. Detta gäller särskilt den som genom vårdslöshet eller onykterhet orsakar en olycka med dödlig utgång. Samhället måste tydligare än idag visa att denna typ av beteende ska bort.

Fakta                                                                                  

Antal intervjuer: 1 009 

Metod: Webbintervjuer i en onlinerekryterad panel 

Vägning: Resultatet är vägt på kön, ålder och utbildning för att korrigera eventuella skevheter i urvalet       

Institut: Demoskop                                                                                                         

Fråga: Vad tycker du om straffet för att ..

Köra rattfull eller drogpåverkad                                                   

1 - Borde vara betydligt lindrigare än i dag      0

2                                                                           0

3 - Är lämpligt som det är i dag                        9

4                                                                          10

5 - Bör vara betydligt strängare än i dag         80

                            

Orsaka en trafikolycka genom vårdslöshet                             

1 - Borde vara betydligt lindrigare än i dag       0

2                                                                            1

3 - Är lämpligt som det är i dag                        22

4                                                                           27

5 - Bör vara betydligt strängare än i dag         49

                            

Orsaka en dödsolycka genom vårdslöshet 

1 - Borde vara betydligt lindrigare än i dag       0

2                                                                            0

3 - Är lämpligt som det är i dag                       15

4                                                                          20

5 - Bör vara betydligt strängare än i dag         63

 

Köra rattfull och orsaka en trafikolycka       

1 - Borde vara betydligt lindrigare än i dag       0

2                                                                            0

3 - Är lämpligt som det är i dag                         8

4                                                                          13

5 - Bör vara betydligt strängare än i dag         78

                            

Köra rattfull och orsaka en dödsolycka        

1 - Borde vara betydligt lindrigare än i dag       0

2                                                                            0

3 - Är lämpligt som det är i dag                         6

4                                                                            9

5 - Bör vara betydligt strängare än i dag         83