Sveriges MotorCyklister, SMC, och Motormännen har undersökt blinkersanvändningen bland trafikanter i 15 orter runt om i landet. Drygt 12 000 observationer av trafikanter har gjorts och det är frivilliga från Motormännen och SMC som har genomfört undersökningen. Resultatet visar stora regionala skillnader. Bäst att använda blinkers är trafikanterna i Helsingborg och sämst är de i Karlstad, där mer än hälften lät bli att använda blinkersen.

– Det är väldigt tråkigt att så många låter bli att använda blinkers när de är ute i trafiken. Om fler visade sina intentioner i tid genom att använda blinkers skulle ett bättre flyt skapas i trafiken, framkomligheten skulle förbättras och flera onödiga olyckor och tillbud skulle kunna undvikas, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Kvinnor var mycket bättre än män på att använda blinkers. 18 procent av kvinnliga trafikanter struntade i blinkers jämfört 27 procent av de manliga. Privattrafikanter var slarvigare än yrkeschaufförer. 25 procent av privata förare struntade i blinkers jämfört med 17 procent av yrkeschaufförerna. Slarvigaste gruppen var MC-förare där 36 % struntade i att använda blinkers.

– Vi från SMC är mycket missnöjda med resultatet. Det är anmärkningsvärt att det är så många som var tredje motorcyklist som inte använder blinkersen. Vi som kör tvåhjuling vet ju hur utsatta vi är på vägarna, att då slarva själva med en så banal sak som blinkers är inte ok, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare på Sveriges Motorcyklister.

Undersökningen genomfördes i tre- eller fyrvägskorsningar runt om i landet. Mätningen var ett samarbete mellan två av Sveriges största trafikorganisationer Motormännen och Sveriges Motorcyklister. Organisationerna samlar tillsammans 185 000 medlemmar. Mätningarna gjordes av SMC:s vägspanare och Motormännens vägombud, som är lokalt ideellt verksamma medlemmar.

– Båda organisationerna är nöjda med samarbetet och genomförandet av undersökningen, men självklart är vi inte nöjda med resultatet. Vi ser att vårt arbete är viktigt och att vi måste fortsätta göra liknande undersökningar och få ut resultatet till Sveriges trafikanter. Sveriges trafikanter måste förbättra sitt körbeteende om vi ska få ner antalet olyckor, avslutar Maria Nordqvist.

Faktaruta:

Skillnader mellan mätningar

Plats            Blinkar        Blinkar ej
Kalmar         87%              13%
Karlstad       42%              58%
Gotland        80%              20%
Malmö          77%              23%
Falköping     54%              46%
Göteborg     71%              29%
Hässleholm  78%              22%
Norrköping   89%              11%
Helsingborg 95%              5%
Umeå           89%              11%
Stockholm    74%              26%
Jönköping    83%              17%
Borlänge      79%              21%
Sundsvall     77%              23%
Östersund    91%              9%
Totalt:          76%             24%

Regelefterlevnad av blinkersanvändning

Kön                Fordonstyp    Blinkar           BlinkarEJ       Totalt             Blinkar           Blinkar ej
Man                Personbil        5952               2160               8112               73%               27%
Kvinna            Personbil        2383               528                 2911               82%               18%
Man                Taxi                129                 40                  169                 76%               24%
Kvinna            Taxi                2                    6                    8                    25%               75%
Man                MC                 110                 62                  172                 64%               36%
Kvinna            MC                 4                    2                    6                    66%               33%
Man                Buss              355                 40                  395                 90%               10%
Kvinna            Buss              29                  12                  41                  71%               29%
Man                Lastbil/Lt         570                 129                 699                 82%               18%
Kvinna            Lastbil/Lt         13                  3                    16                  81%               19%

Man                                     7116               2431
Kvinna                                  2431               551
Total:                                    9547               2982               12529             76%               24%

Lokala kontaktpersoner.

Klubb                        Kontaktperson                         Telefon
Kalmar/Öland                    Lars-Ingvar Svensson                            070-568 58 40
Karlstad                             Birgitta Karstensson                              070-565 28 03
Gotland                              Göran Erickson                                      070-267 58 53
Sydvästra Skåne              Lars-Olof Olsson                                    070-668 54 10
Skaraborg                         Ulla-Britt Hagström                                 070-555 39 43
Göteborg                           Lennart Söderberg                                 073-219 87 02
Östra Skåne                      Stefan Fransson                                     070-952 10 30
Östergötland                     Birgitta Lindell                                         070-994 36 82
Nordvästra Skåne            Lennart Svensson                                  070-895 51 99
Umeå                                 Christer Nyberg                                      070-349 91 96
Stockholm                         Jan Björklund                                          070-549 63 29
Jönköping                          Leif Tellfjord                       036-71 87 41
Dalarna                              Lennart Kjellin                                         073-801 81 69
Sundsvall                           Rune Larsson                                         070-653 38 05
Östersund                          Stig-Björn Sundell                                  070-632 03 96

För mer information

Sveriges MotorCyklister:
Maria Nordqvist, politisk sekreterare, maria.nordqvist@svmc.se
0243-669 79, 070-538 39 38

Motormännen:
Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig, erik.kjellin@motormannen.se
08-690 38 33, 070-355 59 39