Den 1 februari börjar förbudet mot handhållen kommunikationsutrustning under körning gälla. Sedan 2009 har Motormännen enträget arbetat för att få igenom den här lagen med hänvisning till trafiksäkerhet, en av våra viktigaste frågor.

Det är lika farligt att sms:a när man kör bil som att köra rattfull. Risken att råka ut för en olycka ökar med 23 gånger för den som skickar sms och kör bil samtidigt och varje år omkommer flera personer på de svenska vägarna till följd av detta.

Fler unga omkommer i mobilrelaterade olyckor i USA än i alkoholrelaterade. I Kalifornien halverades dödstalen för mobilrelaterade olyckor när en lag mot handhållen mobilanvändning infördes 2008. Sverige har fram tills den 1 februari 2018 varit det enda landet inom EU som saknat ett förbud mot att använda mobiltelefonen bakom ratten utan handsfree.

En majoritet i riksdagen och 77 procent av svenska folket har velat se en lag som förbjuder handhållen mobilanvändning vid bilkörning.

I mars 2013 beslutade riksdagen att en lag mot användande av handhållen mobiltelefon vid bilkörning ska införas. Trafikförordningen skärptes i december 2013. Enligt de nya reglerna fick förare använda mobil ”endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet”. Motormännens krav på ett tydligt förbud kvarstod.

Den 30 november kom det efterlängtade beskedet från nuvarande infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om beslut om förbud mot handhållen mobil under körning från 1 februari 2018.

Motormännen och trafiksäkerheten har vunnit en stor seger!