De senaste dagarnas dödsolyckor i trafiken är ingen slump utan följer ett tydligt mönster. Olyckorna inleder den mycket olycksdrabbade sommarsäsongen, där i genomsitt tio personer dödas eller skadas per dag under juni till augusti. Mest olycksdrabbade är männen, och allra värst är det för gruppen yngre män. – Unga män är överrepresenterade i dödsolyckor. En förklaring är att män tar större risker och därför utsätter sig själva och andra för fara, säger Niklas Stavegård trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Beteendet i trafiken är i hög grad styrt av hur stor upptäcktsrisken är. I Sverige är risken för upptäckt av trafikbrott minimal.

– Idag är det i princip riskfritt att bryta mot trafikreglerna. Normalbilisten får fortkörningsböter en gång var trettionde år. Det är inte rimligt med tanke på hur många som kör för fort, säger Niklas Stavegård.

När Motormännen nyligen kontrollerade trafikbeteendet med dolda och synliga kontroller runt om i landet visade det sig att när synliga kontroller gjordes så dubblerades antalet laglydiga trafikanter.

– Med fler synliga poliser ökar risken för upptäckt. Det gör att fler håller sig till trafikreglerna och kör lugnare. Det är dags att politikerna tar tag i frågan innan ännu fler dör i trafiken, avslutar Niklas Stavegård.

 

För mer information:

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se,

08-690 38 33, 070-355 59 39

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,

08-690 38 51, 070-343 55 99