Kalifornien har lyckats nära nog halvera antalet mobiltelefonrelaterade dödsolyckor sedan delstaten 2008 införde förbud mot att använda handhållen mobiltelefon vid bilkörning. Det visar en studie från Berkeleyuniversitet som Motormännens tidning Motor tagit del av och som det går att läsa i numret som kommer i dagarna.

Forskare vid forskningscentret Safetrec vid Berkeleyuniversitet i Kalifornien har på uppdrag av den kaliforniska trafiksäkerhetsmyndigheten OTS jämfört antalet dödsolyckor två år innan förbudet infördes med antalet olyckor efter att förbudet mot handhållen mobiltelefon varit i kraft i två år. Resultatet är tydligt. Efter att lagen infördes har det totala antalet dödsolyckor minskat med 22 procent, medan antalet dödsolyckor med förare som använt handhållen mobiltelefon minskat med 47 procent. Samtidigt minskade antalet skadade under samma period med 50 procent.

– Resultatet visar tydligt att förbud mot att använda handhållen mobiltelefon vid bilkörning har en mycket positiv trafiksäkerhetseffekt och kan minska antalet dödade och skadade i trafiken dramatiskt, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

OTS har även undersökt trafikanternas inställning till mobiltelefonlagar. Närmare hälften av bilisterna i stater med mobiltelefonlagar använder inte mobiltelefon, handsfree eller handhållen, när de kör bil. I delstater utan förbud pratar 70 procent av förarna i mobiltelefon samtidigt som de kör.

– Mobiltelefonlagar har en tydlig normerande effekt och bidrar till att färre pratar i mobiltelefon när de kör bil. Det resulterar il färre olyckor och skapar en medvetenhet om att mobiltelefonanvändning är trafikfarligt, säger Niklas Stavegård.

I Sverige omkommer varje år 10-20 personer i trafiken på grund av mobiltelefonanvändning. Samtidigt har trenden med smarta telefoner förändrat vårt telefonbeteende, som flyttat med till bilen. Hela 25 procent av förarna sms:ar samtidigt som de kör bil enligt en undersökning från försäkringsbolaget If. Bland yngre förare är det ännu vanligare att sms:a, varannan 18-29-åring sms:ar samtidigt som de kör.

– I samtliga europeiska länder, förutom Sverige, finns lagar för hur mobiltelefoner får användas i trafiken. Det är tydligt att de europeiska trafikministrarna anser att mobiltelefonlagar har ett viktigt signalvärde. Det är synd att ansvariga politiker i Sverige inte inser det, avslutar Niklas Stavegård.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se
08-690 38 33, 070- 355 59 39