10-30 dör varje år i olyckor där bilen börjat brinna, visar forskning från Umeå universitet. Bilbränder på de svenska vägarna är betydligt vanligare än vad de flesta tror. Mellan 19 98-2008 omkom 181 personer i bilar som brunnit efter krasch. Det är 5 procent av samtliga omkomna i bilolyckor de undersökta åren.

– Vi ser en ständig minskning av antalet omkomna i trafiken, men när det gäller omkomna i bilbränder ser vi inte någon förbättring. Bilbränder är ett okänt problem som måste uppmärksammas. En stor del av de som dör är barn och ungdomar som färdas i baksätet. De överlever själva kraschen, men de omkommer sedan i branden som uppstår, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Antalet omkomna i bilolyckor minskade från 345 till 251 personer under perioden 1998–2008, en minskning med nära 30 procent. Antalet döda i bilbränder har under samma period konstant legat mellan 10 och 30 personer per år.

– Tillverkarna skulle kunna göra mer för att minska riskerna för bränder efter krasch. De borde satsa mer på funktioner som gör att uppkomna bränder släcks automatiskt. Utrustningen som redan idag finns i tävlingsbilar och bussar borde kunna användas i vanliga bilar, säger Erik Kjellin.

Brandtester ingår inte i dagens oberoende krocktester. Bilägarna kan idag inte avgöra vilka bilmodeller som har hög säkerhet vad gäller brandsäkerhet.

– Motormännen anser att konsumenterna ska få tydlig information hur pass säkra bilarna som finns på marknaden är. Brandsäkerhet måste bli en del av säkerhetstesterna av bilar och testerna bör innehålla en analys av skador som ökar risken för brand. Det görs många tester för att göra fordonen säkrare, men få har sitt fokus på brandsäkerhet, säger Erik Kjellin.

Det är mycket i en bil som kan brinna förutom bensinen. Flera oljor och en del material i bilarnas inredning samt elektronik som kan vara mycket brandfarligt. Dessutom ger vätskan som används i bilens klimatanläggning upphov till mycket giftiga gaser. I Frankrike stoppades vissa modeller av Mercedes på grund av det.

– Det måste göras ordentliga brandutredningar vid varje bilolycka där brand har uppkommit, vilket inte görs i dag. Det borde vara på samma sätt som vid husbränder. Det är oerhört viktigt för det förebyggande arbetet och för att kunna förhindra framtida dödsbränder, avslutar Erik Kjellin.

Bilder fria att använda finns på
https://www.motormannen.se/press/bildbank/

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig, erik.kjellin@motormannen.se
08-690 38 33, 070-355 59 39