Sveriges bästa rastplatser finns i Halland, Skärshults väg 26 och i Västerbotten, Vojmån. Det visar den årliga utvärdering som Motormännens vägombud gjort av landets rastplatser. 270 rastplatser runt om i Sverige har granskats av vägombuden.

– Rastplatsbedömningen är en viktig del i Motormännens trafiksäkerhetsarbete. Bra rastplatser inbjuder till nödvändiga stopp för vila och rekreation. Trötthet vid ratten är en vanlig olycksfaktor nästan att jämföra med olyckor relaterade till alkohol, säger Fredrik Daveby, Motormännens vd.

I granskningen har bland annat rastplatsens utformning, parkerings- och uppställningsmöjligheter, säkerhet, tillgång till sittplatser, toaletter, lekutrustning, promenadstråk, belysning och skyltning bedömts. Dessutom har skötsel och städning granskats. Alla rastplatser har inspekterats vid flera tillfällen och enligt samma metod.

– När vi inspekterar landets rastplatser är det inte i första hand skönhetsvärden som är utslagsgivande, utan det som ger pluspoäng i protokollet är tillgänglighetsplanering, utrustning, funktionalitet och skötsel. Rastplatserna måste ha en bra standard så att de verkligen lockar till stopp under långa resor, säger Fredrik Daveby.

Län                Bästa Rastplats                    Slutpoäng      Vägombud                           Mobil

Norrbotten          Jävre rastplats                                880                      Erik Envall                                       070-226 37 99
Västerbotten      Vojmån                                            890                      Kjell Jonasson                               070-557 01 07
Västernorrland  Borgsjö                                            847,5                   Rune Larsson                                 070-653 38 05
Jämtland            Ytterhogdal                                     807,5                   Stig-Björn Sundell                         070-632 03 96
Gävleborg          Högbacka                                       870                      Rune Larsson                                 070-653 38 05
Dalarna              Leksands naturrastplats               835                      Lennart Kjellin                                073-801 81 69
Värmland           Hänsjön                                           847,5                   Birgitta Karstensson                      070-565 28 03
Örebro                Björnfallet                                       870                      Lars Andersson                                                          073-386 54 16
Västmanland     Eskiln                                               870                      Lennart Kjellin                                073-801 81 69
Stockholm          Stora Wäsby                                   441                      Tommy Blomster                           070-351 99 94
Södermanland  Råbyhed                                          825                      Lars Andersson                                                          073-386 54 16
Jönköping          Hörle Söder                                    870                      Leif Tellfjord                                   070-544 36 48
Väst. Götaland  Femstenaberg                               870                      Lennart Söderberg                        073-219 87 02
Halland               Skärshult väg 26                            890                      Lennart Svensson                         070-895 51 99
Kronoberg          Innarn                                              830                      Bernt-Eric Mattisson                      070-544 92 93
Kalmar                Emån                                               860                      Lars-Ingvar Svensson                  070-568 58 40
Gotland               Ringkorset                                       707,5                   Kjell Olofsson                                 070-584 16 13
Blekinge             Sölvesborg                                     850                      Bernt-Eric Mattisson                      070-544 92 93
Skåne                 Ekerödsrasten                                840                      Mikael Kullberg 070-541 16 84

* Det gjordes inga rastplatsinspektioner i Uppsala och Östergötlands län 2014.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Fredrik Daveby, vd, fredrik.daveby@motormannen.se
070-271 00 52