Idag presenterade finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund ett direktiv och en ny utredning för att i högre grad ersätta fossila drivmedel med förnybara alternativ, och sluta sälja nya diesel- och bensinbilar. Riksförbundet M Sverige kan se flera fördelar med förslagen.

M Sverige föreslog till trafikutskottet redan i april 2018 att det bästa sättet att möta framtidens krav på hållbara transporter är att fasa ut de minst klimatsmarta alternativen. Då skulle det bli enkelt att välja bil i bilhallen.

– Vi är förstås jätteglada att politikerna lyssnar på oss konsumenter. Det är alltid bättre med krav riktade mot tillverkare jämfört med förbud eller högre skatter som annars drabbar alla som inte har något alternativ till bilen, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Även om branschens analys om kraftigt ökad försäljning av elbilar skulle slå in, krävs också bilar som kan köras på förnybara flytande drivmedel och biogas. De bilar som kommer att säljas 2030 kan mycket väl motsvara de bilar som redan finns på marknaden idag, men vara bättre anpassade för alternativa drivmedel.

– Det gäller dock att vinna bilisternas förtroende. En minskad utsatthet för skiftande råoljepriser kan skapa en acceptans för en marginell merkostnad. Samtidigt finns en förväntan om att man med klimatsmarta bilar ska slippa allt prat om att bilismen måste minska. De som investerar i bilar och bränslen som har låg klimatpåverkan kommer att förvänta sig att kunna använda dem och att investeringar i vägnätet inte upphör, säger Caroline Drabe.

En bil blir i genomsnitt 17–18 år gammal, det gör det svårt för konsumenter att snabbt parera när marknaden för bilar eller drivmedel svänger. Som ett komplement till dagens reduktionsplikt, som omfattar drivmedelsleverantörer, skulle nya krav riktade mot biltillverkare vara en viktig pusselbit för ökad trygghet för konsumenterna.

– Ett krav på utfasning av nya bilar som enbart kan drivas på fossila drivmedel skulle vi i Sverige inte vara ensamma om. Flera andra länder i Europa har aviserat liknande ambitioner 2030–2040. Det blir alltså inte tal om att biltillverkare tvingas bygga om bilar för ett enstaka land, säger Caroline Drabe.

 

Redan idag har ett antal biltillverkare godkänt att alla eller vissa av deras dieselbilar kan köras på 100 procent förnybar HVO, ett alternativ till fossil diesel. Det krävs sällan någon teknisk anpassning av bilarna, varför det går att förutsätta att det stora flertalet dieselbilar kan fortsätta säljas. Däremot borde de här bilarna, precis som etanolbilar, ges undantag från malus-skatten.

Bilar redo för 2030

Förutom etanol- eller gasbilar är dieselbilar från följande biltillverkare redo att möta 2030 års krav:

  • Citroën
  • DS
  • Nissan
  • Peugeot
  • Renault
  • Volvo

För mer information om HVO, se https://bit.ly/2Sbv4zx