I de flesta delar av landet, är vi beroende av bilen. Vi på M Sverige har en plan för hur bilismen kan fortsätta vara en viktig del i ett mobilt och hållbart samhälle. Idag presenterar vi ett niopunktsprogram som tar bilismen in i framtiden.

Bilen behövs även i framtidens samhälle men bilarnas miljöpåverkan måste minska. Det innebär bland annat att krav nu måste ställas på biltillverkare så att bilarna blir mer miljöanpassade och kan utnyttja alternativa drivmedel. Statliga subventioner kan underlätta tillgången på alternativa bränslen.

– Ett krav som vi på M Sverige ställer är en skrotningspremie för äldre bilar. Det skulle ge stora vinster både när det gäller miljön och trafiksäkerheten, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

Trafiksäkerheten är en av våra viktigaste frågor. M Sverige arbetar för säkra vägar, säkra bilar och säkra förare. Idag satsas för lite på ombyggnad och anpassning av vägarna för att bättre möta dagens krav på trafiksäkerhet och för att uppnå nollvisionen. Samtidigt krävs att förarnas beteende uppmärksammas i högre grad. Fler poliser på våra vägar skulle innebära att trafikrytmen blir lugnare och därmed att tryggheten ökar för alla trafikanter.

– Vi har alla en relation till bilen. För många är bilen ett måste för att kunna ta sig till jobbet, affären, vårdcentralen, träningen och till släkt och vänner. Bilen kommer att ha en viktig roll även i framtiden och det innebär att ett långsiktigt skattesystem behövs som garanterar investeringar i vägnätet som leder till tryggare samspel i trafiken samt investeringar i infrastruktur för alternativa drivmedel och laddstolpar, säger Caroline Drabe.

http://msverige.se/9punkter