Under jul- och nyårstrafiken befaras c:a 160 personer dödas eller skadas så svårt att det leder till någon grad av invaliditet, sett till de senaste årens statistik. Flera av olyckorna väntas inträffa på några av Sveriges farligaste och hårdast trafikerade vintervägar. Motormännens tidning Motor har gjort en kartläggning av de farligaste jul- och nyårsvägarna. Analysen bygger på Trafikverkets uppgifter om vilka vägar som är extra belastade under jul- och nyårshelgen.

– En överväldigande majoritet av olyckorna sker på vägar som inte är mötesseparerade. För att minska olyckstalen måste de olycksdrabbade och trafikfarliga avsnitten byggas bort och det måste ske i snabbare takt än vad som görs idag, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig Motormännens Riksförbund.

I absoluta tal skadas och omkommer flest i storstadslänen. Räknat på olyckor i förhållande till antalet invånare är det flest som omkommer eller skadas svårt i Västernorrland, Dalarna och Gävleborg.

– Flera av vägarna i de mellansvenska länen har under jul och nyår en långt högre trafikintensitet än vad de är beräknade för, vilket leder till ett ökat antal olyckor, säger Erik Kjellin.

Enligt beräkningar från försäkringsbolaget If befinner sig runt två miljoner människor ute på de svenska vägarna under julhelgen. Ungefär 70 procent av resorna görs med bil när svenskarna ska besöka släkt och vänner. I vinterturistområdena Dalarna, Jämtland, Härjedalen och Västerbotten, finns flera av vägarna, till exempel E16, E14 och E12 där trafiken ökar kraftigt. Men även delar av E20 genom gamla Skaraborgs län som rankas som en av Sveriges farligaste vägar av Motormännen, väntas bli mycket trafikerad under de kommande helgerna.

– Att planera sin resväg och välja säkra motorvägar eller mötesseparerade vägar minskar risken för olycka, men tyvärr finns inte alltid den möjligheten. Som förare kan du därmed alltid tänka på att vara utvilad och börja resan i tid. Dessutom bör du alltid hålla avståndet till andra bilar och anpassa hastigheten till rådande väglag, avslutar Erik Kjellin.

Vägar som man bör ta det extra försiktigt på i jul och nyår (delar av vägarna, se bifogad karta).
E14, E10, E22 genom Kalmar län, E45, E16, Väg 70, Väg 26, E12, E20 och Väg 84.

Totalt kommer 959 personer att få personskador och 20 personer kommer att dödas i trafiken under de kommande storhelgerna. Perioden är beräknad från den 20:e december till den 12:e januari och bygger på ett snitt de senaste 5 åren. Källa Transportstyrelsen.

För mer information:

Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig, erik.kjellin@motormannen.se
08-690 38 33, 070-355 59 39