Motormännens tidning Motor har gjort en kartläggning av de farligaste jul- och nyårsvägarna. Analysen bygger på Trafikverkets uppgifter om vilka vägar som är extra belastade under jul- och nyårshelgen. Under den här perioden befaras fler än 300 personer dödas eller skadas svårt i trafiken, sett till de senaste årens statistik. Flera av olyckorna väntas inträffa på några av Sveriges farligaste och hårdast trafikerade vintervägar.

– Här har vi svart på vitt att det finns många väger som inte håller standarden rent trafiksäkerhetsmässigt, och det är mycket allvarligt. De här vägarna måste prioriteras så att de trafikfarliga avsnitten byggs bort, säger Maria Spetz, vd på Motormännen.

Enligt beräkningar från försäkringsbolaget If befinner sig runt två miljoner människor ute på de svenska vägarna under julhelgen. Ungefär 70 % av resorna görs med bil när svenskarna ska besöka släkt och vänner. Många av dessa resor sker på vägar som inte är mötesseparerade, dessutom är flera av vägarna som trafikeras under jul- och nyårshelgen inte dimensionerade för denna stora trafikmängd. I vinterturistområdena Dalarna, Jämtland, Härjedalen och Västerbotten, finns flera av vägarna, till exempel E16, E14 och E12 där trafiken ökar kraftigt. Men även delar av E20 genom gamla Skaraborgs län som rankas som en av Sveriges farligaste vägar av Motormännen, väntas bli mycket trafikerad under de kommande helgerna.

Där det är möjligt att välja säkra motorvägar eller 2+1-vägar med mitträcke så ska man göra det för där risken för svåra olyckor är mindre. För att minska riskerna i jul och nyårstrafiken så rekommenderar Motormännen att man planerar sin resväg noga.

– Som bilist kan man minska riskerna att råka ut för en trafikolycka. Mina tips är att börja resan i tid, hålla hastighetsbegränsningarna och anpassa hastigheten till rådande väglag. Man bör dessutom vara utvilad, om man ska åka en längre distans ska man planera in pauser och fikastopp, och absolut inte försöka sträckköra. Det försämrar koncentrationen, vilket ökar riskerna att hamna i en olycka, avslutar Maria Spetz.

Vägar som man bör ta det extra försiktigt på i jul och nyår (delar av vägarna, se bifogad karta).
E14, E10, E22 genom Kalmar län, E45, E16, Väg 70, Väg 26, E12, E20 och Väg 84.

Totalt kommer 975 personer att få personskador, och 25 personer kommer att dödas i trafiken under de kommande storhelgerna. Perioden är beräknad från den 20:e december till den 12:e januari och bygger på ett snitt de senaste tio åren. Källa Transportstyrelsen.

 


 

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se ,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Maria Spetz, vd, maria.spetz@motormannen.se ,
08-690 38 53, 070-694 83 15