Sverige har som mål att ingen ska behöva dödas eller skadas i trafiken. Ny statistik från Danmark visar att deras satsning på att bygga ut vägarna och göra dem säkrare har minskat antalet dödsolyckor med drygt tio procent. Allt fler motorvägar byggs i Danmark, och de som redan finns byggs om och görs nu ännu säkrare.

– Det är ett fantastiskt resultat. I Sverige måste vi hitta fler sätt att öka trafiksäkerheten. Trots att vi har ett strukturerat och fokuserat säkerhetsarbete dör fortfarande många i onödan på våra vägar. I Danmark har man förstått betydelsen av att investera i bättre vägar, men här i Sverige är intresset för nya motorvägar alldeles för svalt bland politikerna, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Ny statistik från danska Vejdirektoratet (Danmarks motsvarighet till svenska Trafikverket) visar att det under senaste året har det inträffat rekordfå trafikolyckor med dödlig utgång i Danmark. Under perioden 1 juli 2012 till 1 juli 2013 omkom 170 personer på de danska vägarna. Det är en minskning med mer än tio procent jämfört med samma period året tidigare. Det är den lägsta siffran trafikdöda i Danmark sedan statistik började föras på 1930-talet.

– Våra vägar är i stort behov av investeringar. En motorvägstriangel mellan Göteborg-Malmö-Stockholm och i förlängningen Oslo-Köpenhamn-Stockholm skulle ge snabbare godstransporter och säkrare trafik mellan våra största städer, säger Erik Kjellin.

– Mest akut är dock E20. Eller dödens väg som den också kallas. Där sker en olycka var åttonde dag. Närmare 40 personer har omkommit de senaste tio åren och ytterligare 25-30 väntas omkomma fram till 2020 enligt Trafikverket. E20 måste prioriteras och åtgärdas nu, säger Erik Kjellin.

Idag saknar stora delar av E20 mittseparering och på en sträcka av åtta mil finns det möjlighet för cirka 100 vänstersvängar. Det är något som dramatiskt ökar risken för trafikolyckor.
I Danmark där E20 fortsätter från Köpenhamn till Esbjerg på Jyllands västkust är hela vägen mittseparerad motorväg, och just nu pågår en utbyggnad till tre filer i vardera riktningen på den mest trafikerade sträckan mellan Köpenhamn och Köge.

– Sedan 2000-talet har antal dödade i den svenska trafiken minskat och det beror mycket på att vi har satsat på mötesseparerade vägar som 2+1-vägar. Dessa vägar har räddat många liv, men orsakar andra problem som köer och ryckig körning, dessutom måste de repareras ofta. 2+1-vägarna kan inte jämföras med motorvägar som är säkrare och har ett långt bättre trafikflöde, avslutar Erik Kjellin.

 

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig, erik.kjellin@motormannen.se
08-690 38 33, 070-355 59 39