Sex av tio cyklister kör mot rött i svenska storstäder. Det visar en granskning som Motormännens tidning Motor har gjort i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt ökar andelen dödade och svårt skadade cyklister i trafiken. Motormännen kräver nu att trafikundervisningen i skolan måste prioriteras. Det är viktigt att alla barn och ungdomar får en kvalitativ och relevant trafikutbildning.

– Det är dags att trafikutbildningen i skolorna prioriteras, om trafikolyckor där cyklister är inblandade ska minska. Idag är det bara de som tar förarbevis för moped eller körkort som garanterat får trafikundervisning. Detta innebär att vi har och får generationer av trafikanter som har mycket dålig kunskap om vilka regler som gäller i trafiken, säger Maria Spetz vd på Motormännen.

Motor har observerat 900 cyklister i våra tre största städer. Mätningen gjordes bland annat vid ett par trafikljus på Sveavägen, i hjärtat av Stockholm. 63 procent av cyklisterna körde mot rött, motsvarande andel i Malmö var 60 procent och i Göteborg 46 procent. Genomsnittet för de tre städerna är att 57 procent av cyklisterna körde mot rött, vilket är mycket allvarligt. Cykelolyckornas andel av skadade och döda i trafiken har ökat enligt Trafikverkets statistik. 1998 var 31 procent av alla omkomna eller svårt skadade i trafiken cyklister. 2010 hade andelen ökat till 34 procent.

– Utvecklingen går mot att fler cyklar och det är bra för miljö och hälsa. Som cyklist rör man sig ute bland andra fordon och då måste man kunna läsa av och förutse olika situationer. Kan man inte trafikreglerna eller förstår hur andra trafikanter tänker och agerar ökar risken att man hamnar i olyckor. Olyckor som kan bli mycket svåra, säger Maria Spetz.

Under 2000-talet har i snitt drygt 360 cyklister skadat sig svårt och drygt 30 cyklister har dött i trafikolyckor varje år. Mot denna bakgrund måste skolan lägga mer tid på trafikundervisning, så att eleverna får tillräcklig kunskap för att kunna vistas i dagens trafikmiljö. Tidigare satsade skolorna mycket mer på trafikundervisning. På 1960-talet var det krav på cirka 20 timmar undervisning per läsår. Sedan dess har undervisningen successivt minskat.

– Den enskilde rektorn eller lärarens intresse för trafiksäkerhet och trafikantutbildning är helt avgörande idag för hur mycket trafikundervisning eleverna får. Motormännen vill att trafikutbildningen blir tydligare och ges en större roll i skolans undervisning så att alla elever får en bättre förståelse och kunskap om trafiken, avslutar Maria Spetz.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se ,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Maria Spetz, vd, maria.spetz@motormannen.se ,
08-690 38 53, 070-694 83 15