– En chockhöjning av trängselskatten till 4 200 kr per månad är en orealistisk tanke, anser Motormännens VD Maria Spetz i en kommentar till Stockholms regionplanekontors utspel att trängselskatten måste höjas till 210 kr per dag och 4 200 kr i månaden för att miljömålen ska nås.

- Ska regionen fortsätta att växa måste naturligtvis alla transportslag utvecklas, säger Maria Spetz. Men att sätta krokben för den enskilde medborgaren som behöver bilen är ingen lösning. Om folk slutade att investera i egna transportmedel skulle samhället kollapsa omgående. Bilen är en nödvändig hushållsmaskin och ingen lyxpryl.

Det måste till satsningar på ökad tillgänglighet och mobilitet genom en utbyggd och anpassad infrastruktur. Men det behövs en helhetssyn när det gäller utbyggnation av kollektivtrafiken, påverkan från alla olika utsläppskällor och teknisk utveckling.

- Teknikutvecklingen går ständigt framåt. Ska vi nå regeringens mål om en fossilfri bilpark år 2030 behöver bilägarna positiv stimulans som möjliggör byte till mer miljöanpassade bilar, avslutar Maria Spetz.

 

 

För mer information:

Maria Spetz, VD Motormännen, maria.spetz@motormannen.se, 070-694 83 15

Susanne Lekengård, informationschef, susanne.lekengard@motormannen.se, 070-344 99 04

Berndt Sehlstedt, projektledare, berndt.sehlstedt@motormannen.se, 070-749 82 39