Styrelsen i Riksförbundet M Sverige beslutade vid sitt styrelsemöte 13 juni att utse Caroline Drabe till ny verkställande direktör. Caroline beräknas tillträda sitt nya jobb den 1 oktober.

Caroline Drabe

Caroline Drabe kommer närmast från tjänsten som vd för Västerås Science Park. Innan dess har hon haft ledande befattningar i över trettio år, främst inom finans- och försäkringsbranschen.

Caroline Drabe ingår i styrelsen för Riksförbundet M Sverige sedan april 2016 och i styrelsen för M Sveriges försäkringsförmedling sedan juni 2018.

– M Sverige behöver en VD som kan fortsätta det påbörjade förändringsarbetet samtidigt som hon ska kunna ta tillvara konsumentintresset i en tid då förutsättningarna påtagligt kommer att förändras för bilister och andra trafikanter. Det innebär en krävande ledarskapsuppgift med stor portion affärsmässighet, uthållighet, integritet och samarbetsförmåga. Vi känner oss övertygade om att Caroline Drabe är rätt person för uppdraget, säger styrelseordförande Ulf Blomgren.

– Jag ser verkligen fram emot att ta mig an uppdraget som VD för Riksförbundet M Sverige. En stark medlemsorganisation med konsumentfokus behövs i tider av snabb utveckling. En utveckling som är nödvändig för hållbar mobilitet för bilister och andra trafikanter, säger Caroline Drabe.

Nuvarande vd Christer B Andersson återgår i höst till egen konsultverksamhet, i enlighet med den överenskommelse som slöts när han åtog sig uppdraget att tillfälligt verka som vd. Christer B Andersson har haft uppdraget som vd under det senaste året när organisationen har genomgått ett stort förändringsarbete.