Under sommaren har priserna på bränsle fortsatt legat på rekordhöga nivåer. I slutet av juni låg diesel- och bensinpriserna runt 27 respektive 24 kronor per liter. Samtidigt har den aviserade kompensationen till bilägare uteblivit.

– Oljekrisen i Ukrainakrigets spår och den höga inflationen skapar höga priser på drivmedel. En annan orsak är de ökade inblandningskraven på förnybart drivmedel och höga skatter, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.
14 mars presenterade regeringen en särskild drivmedelskompensation på mellan 1 000–1 500 kronor som skulle utgå till alla bilägare till följd av kostnadsökningar efter invasionen av Ukraina. Detta förslag stoppades dock i riksdagen.
– Vi är kritiska den politiska hanteringen av bränslefrågan. Den utlovade kompensationen till bilister var både klumpigt utformad och låg, men alternativet kan inte vara att inte göra någonting. Vi kräver kraftfulla åtgärder för att underlätta för alla som är beroende av bilen och nu drabbas av de ökande utgifterna, säger Caroline Drabe.
Den uteblivna tusenlappen är inte första gången en kompensation går om intet. När reduktionsplikten infördes 2018 var det mot ett löfte om att skatten på bensin och diesel skulle justeras ned om reduktionsplikten höjde drivmedelspriserna. Så har dock inte skett.
– Vi känner oss lurade. Det utfärdas många politiska löften kopplat till bränslepriserna, men det resulterar sällan i sänkta priser vid pump. Tvärtom ser vi priserna stiga till rekordnivåer. Detta skapar en uppgivenhet hos många bilister, säger Caroline Drabe.
Under måndagen meddelade Moderaterna att de vill sänka reduktionsplikten till EUs miniminivå. Tidigare har regeringen meddelat att de vill pausa reduktionsplikten under nästa år.
– Politikerna famlar i mörkret i denna fråga. Reduktionsplikten är den enskilt viktigaste omställningsåtgärden och den bör finnas kvar. Vill man både värna klimatet och svenska bilister är det snarare skatterna som bör ses över. Skatten på trafikförsäkring som infördes 2007 bör tas bort och energiskatten sänkas. Momsen på drivmedel bör sänkas tillfälligt. Även pensionärer bör kunna ta del av reseavdraget för nödvändiga resor, säger Caroline Drabe.

Riksförbundet M Sveriges krav:
• Bredda reseavdraget
• Ta bort skatten på trafikförsäkringen
• Fyrdubbla glesbygdsavdraget
• Ta temporärt bort trängselskatt och broavgift
• Sänk energiskatten till EUs minimikrav
• Sänk temporärt momsen på drivmedel