Närmare 2 av 3 förare körde för fort utanför skolor där det var 30 kilometer. Det visar Motormännens granskning av 1300 trafikanter på 11 platser runt om i landet i samband med skolstarten. Varje år dödas och skadas ungefär 1500 fotgängare i Sverige, och då främst i tätbebyggt område. – Barn är en utsatt grupp som inte är medvetna om riskerna i trafiken på samma sätt som vuxna. Det är nedslående att så många som 2 av 3 inte respekterar hastighetsgränserna på de korta 30-sträckorna utanför skolorna, säger Niklas Stavegård trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Nästan hälften av alla trafikanter i mätningarna körde mellan 1 – 10 kilometer för fort sett till angiven hastighet. Nästan 2 av 10 körde ännu fortare än 40 kilometer på 30-sträckorna.

– Många trafikanter glömmer bort att bara en liten ökning av hastigheten kan få stora konsekvenser. Vid 30 kilometer i timmen överlever 90 % av fotgängarna. Om hastigheten ökar till 50 kilometer dör cirka 80 % av dem som blir påkörda, därför är det viktigt att hastigheterna efterlevs utanför skolorna, säger Niklas Stavegård.

Bromssträckan avgörs helt av vilken hastighet föraren håller vid inbromsningen. En bil som håller 30 kilometer har en stoppsträcka på cirka 12 meter, medan en bil som kör i 50 kilometer har en bromssträcka på över 25 meter.

– Om fler höll hastigheterna utanför skolorna där väldigt många barn rör sig skulle vi få en mycket säkrare trafik. Många av hastighetsöverträdelserna ger ingen tidsvinst, utan riskerar bara barn och ungdomars liv, avslutar Niklas Stavegård.

 

 

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se

08-690 38 51, 070-343 55 99

 

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se

08-690 38 33, 070-355 59 39