2010 införde Göteborg ett dubbdäcksförbud på Friggagatan och Odinsgatan för att förbättra luftkvaliteten. Nu visar kommunens egen utvärdering att luften inte har blivit bättre, utan snarare sämre efter förbudets införande.

– Dubbdäcksförbud är inte ett effektivt sätt att minska de farliga PM10-partiklarna. På Odinsgatan har till och med högre partikelhalter uppmäts, efter att förbudet infördes. Vad som däremot är tydligt är att förbudet försämrar trafiksäkerheten, säger Niklas Stavegård trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

På de berörda gatorna har andelen bilister med dubbdäck mer än halverats efter införandet av förbudet mot dubbdäck. Dessutom har trafiken totalt minskat med drygt en fjärdedel, och därtill har kommunen gjort insatser med dammbindningsmedel för att minska partikelhalterna i luften.

– Det är hög tid att Göteborgs politiker tar till sig rapporten och avskaffar det verkningslösa dubbdäcksförbudet. Nu måste de kontrollera varifrån de här farliga partiklarna kommer ifrån. Det är viktigt att miljön förbättras, men man får inte glömma bort trafiksäkerheten, säger Niklas Stavegård.

Göteborg har ett mycket skiftande vinterklimat med nederbörd, fukt och kyla som kan ge plötslig och oförutsägbar halka. Snabba omslag mellan plus och minusgrader gör att det svårt att förutse väglaget.

– Det är vid just underkylt regn och plötslig ishalka som dubbdäck behövs som mest. Ett dubbdäck har 15 meter kortare bromssträcka jämfört med ett odubbat däck i 50 kilometers hastighet. Därför måste bilisterna själva få välja de däck som de känner sig mest trygga med, avslutar Niklas Stavegård.