Regeringen har idag beslutat om att det från den 1 februari 2018 inte längre kommer att vara tillåtet för en förare att hålla en mobiltelefon i handen under färd.

– Det här är något Motormännen har arbetat för länge och vi välkomnar beskedet som vi tror  kommer att vara positivt för trafiksäkerheten, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund.

Med den här förändringen lever Sverige slutligen upp till Wien-protokollet som styr trafikfrågor internationellt. Det finns en bred majoritet i samhället för ett förbud och det är viktigt att det också märks i rättstillämpningen.

– Det är en viktig signal från samhället att beteendet att köra bil och hålla i mobilen samtidigt inte är acceptabelt. Regeringens förbud måste följas upp med fler poliser som kan vara ute och informera trafikanter om förbudet. Myndigheter och andra organisationer måste också genomföra återkommande informationskampanjer mot allmänheten, avslutar Carl Zeidlitz.