Nollvisionens delmål på högst 220 döda i trafiken kommer högst sannolikt inte att nås. 2015 omkom 260 personer i vägtrafiken totalt. 2014 var det 270 personer. Bryter man ner siffrorna för bilister så ökade antalet döda 2015 jämfört med 2014. 2015 dödades 160 bilister mot 137 dödade 2014. Dödstalen i trafiken totalt sjunker inte längre, utan ligger kvar på 2010 års nivå. Motormännen vill därför att politikerna ser över och ta fram åtgärder för att Nollvisionens mål 2020 ska nås.

– När vi så tydligt tappar mark i trafiksäkerhetsarbetet måste man ställa sig frågande till varför riksdagen dröjer med att förbjuda rattsurf, varför trafikpolisen nedmonteras, varför Transportstyrelsen anser att besiktningsperioderna bör glesas ut och varför E20, huvudleden mellan våra två största städer, fortfarande saknar mötesseparering och fortfarande är den vägsträcka som skördar flest liv, säger Erik Kjellin.

Nollvisionen säger att ingen ska dö eller skadas svårt i vägtrafiken. Arbetet med visionen är uppbyggt på kvantifierade mål som ska nås på vägen. Nuvarande etappmål innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras mellan 2007-2020 och allvarligt skadade ska minska med 25 procent under samma period, vilket innebär högst 220 omkomna och 4000 allvarligt skadade 2020.

– Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige har varit en framgångssaga och arbetssättet har spridits internationellt, men vi har nu tappat takten och nått en platå där siffrorna inte längre sjunker, säger Erik Kjellin.

Utvecklingen har varit positiv för skyddade trafikanter, men negativ för oskyddade trafikanter. 2010 passerade antalet allvarligt skadade cyklister allvarligt skadade bilister och efter det har glappet fortsatt att öka mellan trafikslagen.

– Vi ville se ökad cykling i samhället, men fler på cykel får inte leda till fler skadade i trafiken, därför krävs rejäla krafttag och insatserna måste främst riktas in på de oskyddade trafikanterna. De åtgärder som är planerade till 2020 ger ingen effekt på denna grupp, avslutar Erik Kjellin.