2011 införde EU enhetliga regler för bilars belysning fram och bak under dagtid. För de flesta länder innebar det en förstärkt trafiksäkerhet men för bland annat Sverige, som haft ett starkare regelverk ända sedan 1997, blev det en försämring. Motormännen kräver nu skärpta EU-regler eller att möjligheten finns för nationella undantag.

Sverige har varit en föregångare när det gäller krav om dagsbelysning på bilar. Redan 1997 infördes regler som krävde varselljus eller halvljus framtill och också ljus baktill. I samband med att enhetliga regler inom EU trädde i kraft 2011 försvann kravet om dagsbelysning baktill för svensk del.

- Självfallet är det positivt att EU i stora delar fått en bättre trafiksäkerhet med de nya reglerna men det är självfallet orimligt att det ska ske på några länders bekostnad. Det är dags för EU att ta nästa positiva steg för ökad trafiksäkerhet genom att införa bakljuskrav även dagtid. Tills detta är infört måste varje land få gå före och införa eller återinföra kravet säger Fredrik Daveby, VD på Motormännen.

Alla bilförare kan manuellt se till att belysningen är påslagen baktill genom att alltid ha halvljuset på även dagtid. Det är något som Motormännen rekommenderar även om man har automatisk inställning av ljuset i sin bil.

- Automatinställningarna är inte tillräckligt precisa. Mörka höstdagar och vid korta tunnelkörningar fungerar de inte alls. Vår rekommendation är därför att ta för vana att slå på halvljuset. Det är en billig livförsäkring understryker Fredrik Daveby.

Ett bärande argument för att inte införa belysningskrav baktill på bilarna inom EU från 2011 var miljöskäl. Med den dåvarande tekniken uppskattades bränsleförbrukningen kunna påverkas med tiondelar av procent. Med dagens moderna ledteknik är dock energiåtgången helt försumbar.

- Kan vi rädda ett enda liv eller undvika ett antal wiplashskador, som ofta blir följden av påkörningar bakifrån, så är det värt en regelskärpning avslutar Fredrik Daveby.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Fredrik Daveby, vd, fredrik.daveby@motormannen.se
070-271 00 52