Av alla resor som görs i Sverige sker 9 av 10 med bil. Bilen är, och kommer under överskådlig framtid att vara, nödvändig för att vardagen ska fungera.

Bilen behövs. Nu när konsumenternas köpkraft väntas bli allt sämre finns utgifter som de flesta inte kan pruta på. I takt med att bränslepriserna påverkar hela vår vardag behöver politiker och myndigheter bli mer snabbfotade i att anpassa skatter och öka möjligheten att göra avdrag för nödvändiga resor.

Höga bränslepriser kan alltid bli en temporär puckel i samband med oroligheter i omvärlden, men det måste alltid finnas en beredskap att agera och justera kostnaderna så att möjligheten att ta sig till arbete eller nyttja samhällsservice kvarstår.

De höga bränslepriserna har orsakat stora problem för boende i de mer glesbefolkade delarna av landet såväl som för boende i och utanför större tätorter där det inte finns alternativ till bilen.

Allt fler laddbara bilar säljs och den utvecklingen är lovvärd men även 2030 kommer de allra flesta bilarna köras på bensin eller diesel.

M Sverige kräver fler insatser för att hantera den allt mer kraftfulla obalansen i bränslepriserna, och har under 2021–2022 lämnat en rad förslag på hur bilisternas skattebörda kan lindras.

  • Sänk skatten på drivmedel i takt med ökad reduktionsplikt.
  • Höj reseavdraget till 27 kronor och gör det tillgängligt för fler.
  • Ta bort skatten på trafikförsäkringen. Det skulle spara oss bilister 3–4 miljarder kronor per år.
  • Fyrdubbla glesbygdsavdraget.
  • Ta temporärt bort trängselskatt och broavgift.
  • Sänk energiskatten till EUs minimikrav.
  • Sänk momsen på drivmedel.

Uttalande taget vid Riksförbundet M Sveriges kongress 7 maj 2022