Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) som Motormännens tidning Motor har granskat. Andelen kvinnor som blir tagna av polisen för misstanke om rattfylleri eller grovt rattfylleri har ökat. I mitten av 1970- talet var cirka 3 - 4 procent av de misstänkta rattfylleristerna kvinnor, enligt statistiken. 2009 - 2011 har det ökat till 11 procent kvinnor. Under de senaste åren har gruppen yngre kvinnor av misstänkta rattfyllerister ökat mest. Av statistiken framgår också att det är stora regionala skillnader i hur vanligt brottet är bland kvinnor. Störst andel kvinnor har Jämtlands län enligt statistiken. Se hela listan längre ner.

– Det är en mycket allvarlig utveckling som stämmer med förändrade alkoholvanor i samhället i stort. De som blir tagna av polisen är enbart toppen av ett isberg. Vi skulle vilja se att polisen gjorde fler nykterhetskontroller av bilister och yrkesförare. Det skulle öka trafiksäkerheten, säger Maria Spetz vd på Motormännen.

Under perioden 2008–2011dömdes i genomsnitt 8 190 personer per år för rattfylleri (alkohol eller narkotika) och 4 870 personer för grovt rattfylleri. Den vanligaste påföljden för rattfylleribrott var strafföreläggande (74 procent), det vill säga böter utfärdade av åklagare. Den näst vanligaste, 22 procent, var böter utfärdade av domstol. Den vanligaste påföljden för grovt rattfylleri under åren 2008–2011 var fängelse (50 procent). Den genomsnittliga strafftiden var två månader.

– Idag är risken att bli att bli stoppad i en poliskontroll minimal. För att minska rattfylleri och rattonykterhet måste den synliga polisövervakningen öka och bli mer effektiv, oförutsägbar, svår att undvika samt spridd över hela vägnätet, säger Maria Spetz.

Anledningen till att kvinnor ökar sin andel bland de misstänkta rattfylleristerna kan vara många. Idag kör kvinnor bil i större utsträckning än för exempelvis 30 - 40 år sedan. Kvinnorna har också ett alkoholbeteende som mer liknar männens.

– För att komma till rätta med alkoholproblemet i trafiken så måste antalet utandningsprover i poliskontroller öka, fler som åker fast för upprepat rattfylleri bör dömas att använda alkolås och i de värsta fallen av återfallsrattfylleri bör bilen beslagtas. Dessutom borde fler människor tipsa polisen om bilister som kör berusade för att skydda övriga trafikanter, avslutar Maria Spetz.


Här körde flest kvinnor fulla per 100 00 invånare mellan 2009–2011

Jämtland 146
Västernorrland 130
Halland 125
Gotland 124
Värmland 120
Norrbotten 116
Kalmar län 113
Södermanland 107
Örebro län 101
Kronoberg 100
Västmanland 100
Dalarna 98
Uppsala 94
Västerbotten 94
Västra Götaland 93
Stockholms län 89
Skåne län 85
Gävleborg 82
Blekinge 73
Jönköpings län 68
Östergötland 68

Källa: BRÅ:s statistik

Se även bifogad artikel om kvinnlig rattfyllerist från Motor 1, 7 februari 2013.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se ,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Maria Spetz, vd, maria.spetz@motormannen.se ,
08-690 38 53, 070-694 83 15