Motormännens lokalklubbar och vägombud har mätt hastigheten utanför 25 grundskolor på 18 orter. Det gjordes totalt 8 442 observationer under två vardagar mellan klockan 07:30 och 08:30 under veckorna 20 - 22. Jämfört med tidigare undersökning har resultatet försämrats kraftigt. 2016 var det 59 procent av förarna som inte höll hastigheten 30 km/h utanför skolorna. Det är en ökning med 13 procentenheter jämfört med undersökningen 2012, då 46 procent av förarna körde för fort vid skolor.

– Hastighetsbegränsningarna utanför skolor är brett accepterade av trafikanter, därför är det förvånande och skrämmande att årets undersökning har ett så dåligt resultat, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Av privatförarna var det 59 procent som ej höll hastigheten. Kvinnor var något bättre än män på att hålla hastigheten. Av yrkesförarna körde 60 procent för fort, vilket är extra allvarligt då dessa fordon (buss/lastbil) ofta är större och tyngre. Högst uppmätta hastigheten för lastbil var 61 km/h i Umeå och högsta uppmätta hastighet för en privatbil var 79 km/h i Karlskrona. Hade Motormännens hastighetskontroller varit riktiga poliskontroller hade det sammanlagda bötesbeloppet blivit 11 021 600 kr och 311 körkort hade dragits in.

– Att yrkestrafiken visar på sådan brist på respekt för unga människors liv och hälsa är mycket oroväckande. Yrkestrafikanter borde i stället vara förebilder för andra trafikanter, säger Carl Zeidlitz.

Hastigheten måste vara låg utanför skolor och speciellt utanför sådana som de yngsta barnen går i. Hastighet tillsammans med ouppmärksamhet och stress i trafiken är de faktorer som skapar flest olyckor vid skolor.

– Trafikundervisningen i skolan behöver stärkas. Barnen måste ges kunskap om hur de upptäcker och skyddar sig mot farorna i trafiken och kunskaper om hur man uppträder i trafiken som gång- och cykeltrafikant. Att ge skolbarnen trafikkunskaper är också ett sätt att nå och påminna föräldrarna om vikten av att följa reglerna och visa hänsyn i trafiken, säger Carl Zeidlitz.

Trafikmiljön utanför många skolor skulle kunna göras bättre. Små ingrepp som att till exempel separera gående från bilar så långt det möjligt skulle minska riskerna för olyckor.

– Väghållarna, oftast kommunerna, måste se över trafikmiljön utanför skolorna och hur information och fartdämpande åtgärder kan förbättras. Dessutom måste polisen ges resurser att ofta och återkommande kontrollera hastighet kring skolorna. Utvecklingen de senaste åren att demontera trafikpolisen kan mycket väl vara en förklaring till den dåliga regelefterlevnaden, avslutar Carl Zeidlitz.

 

Resultat 2016

 • 8 443 observationer
 • Mätningar genomfördes två vardagar mellan klockan 07:30-08:30 vecka 20-22.
 • Observationer från 25 skolor på 18 orter
 • 63% män                                                            37% kvinnor
 • 92% privatförare                                                8% yrkesförare
 • 59% totalt höll ej hastigheten                            41% höll hastigheten
 • 61% av männen höll ej hastigheten                   39% höll hastigheten
 • 57% av kvinnorna höll ej hastigheten               43% höll hastigheten
 • 59% av privatförarna höll ej hastigheten           41% höll hastigheten
 • 60% av yrkesförarna höll ej hastigheten           40% höll hastigheten
 • Sammanlagt bötesbelopp hade blivit 11 021 600 SEK och 311 körkort hade dragits in.

Högsta hastigheter

Personbil, man                    79 km/h         Karlskrona

Personbil, kvinna                71 km/h         Karlskrona

Taxi, man                            73 km/h         Västerås

Taxi, kvinna                        51 km/h         Umeå

Buss, man                           58 km/h         Hässleholm

Buss, kvinna                      50 km/h         Sundsvall

Lastbil, man                        61 km/h         Umeå

Lastbil, kvinna                    52 km/h         Sundsvall

MC/moped                         57 km/h         Kristinehamn

 

Resultat per kommun, rangordnat sämst till bäst

Ort                                              Höll hastighet            Höll EJ hastighet

Karlskrona                                                6 %                                     94 %

Falun, Södra skolan                                  11 %                                   79 %

Malmö                                                      23 %                                   77 %

Umeå, Tavelsjö skola                               23 %                                   77 %

Skövde                                                      25 %                                   75 %

Västerås                                                    27 %                                   73 %

Hässleholm                                               31 %                                   69 %

Gagnef                                                      33 %                                   67 %

Örnsköldsvik, Husum                               35 %                                   65 %

Örnsköldsvik, Skälevad                           35 %                                   65 %

Örnsköldsvik, Sund                                  37 %                                   63 %

Kalmar                                                      38 %                                   62 %

Eskilstuna, Edvardlundsgatan                 38 %                                   62 %

Falun, Söderbaumska skolan                   39 %                                   61 %

Götene                                                      39 %                                   61 %

Örnsköldsvik, Happsta                             42 %                                   58 %

Umeå, Öststegsskolan                              43 %                                   57 %

Sundsvall, Allsta skola                             46 %                                   54 %

Kristianstad                                              47 %                                   53 %

Hässleholm                                               48 %                                   52 %

Kristinehamn                                            48 %                                   52 %

Bromölla                                                   49 %                                   51 %

Eskilstuna, Lundbyskolan                        49 %                                   51 %

Jönköping                                                 52 %                                   38 %

Östersund                                                 67 %                                   33 %

Totalt hela riket                                      41 %                                    59 %