53 procent av förarna höll för hög hastighet när M Sveriges lokalklubbar kontrollerade hastigheten utanför 32 skolor i 20 kommuner över hela landet. Mätningarna genomfördes vid skoldagens början kl 07.30–08.30 mellan 20 maj och 15 juni 2019.

– Det är skrämmande att så många kör för fort utanför skolor. Man skulle kunna förvänta sig att förare tar extra stor hänsyn just till barn som är de mest oskyddade trafikanterna. Det här är ett beteende som är helt oacceptabelt. Polisen kan och bör göra stora insatser med hastighetskontroller vid skolorna speciellt nu när höstterminen börjar, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Under mätperioden genomförde M Sveriges lokalklubbar och avdelningar 7 300 observationer utanför 32 skolor i 20 kommuner (se lista nedan). 86 procent av förarna var privatpersoner medan 14 procent var yrkeschaufförer. 53 procent av privatpersonerna och 53 procent av yrkeschaufförerna höll för hög hastighet. Högsta uppmätta hastighet var 84 km/h!

– Trafikmiljön utanför många skolor skulle kunna göras bättre. Små åtgärder som att till exempel separera gående från bilar så långt det är möjligt, skulle minska risken för olyckor. Väghållarna, oftast kommunerna, måste se över trafikmiljön utanför skolorna och hur fartdämpande åtgärder kan förbättras, säger Heléne Lilja.

Andel fortkörare, procent (> 30 km/h, utom Katrineholm >40 km/h)

Klubbar/avdelningar

Personbil

Taxi

Lastbil

Buss

Övriga*

Blekinge

(Sölvesborg, Karlskrona)

43,4

2,0

50,0

33,3

71,4

Eskilstuna

1,8

81,3

44,7

41,2

37,5

Katrineholm

46,0

50,0

50,0

Karlstad (Torsby)

48,5

36,4

54,5

0,0

75,0

Skaraborg

(Skövde, Falköping, Mariestad)

70,1

66,7

41,7

43,5

66,7

Skåne NV

(Ängelholm, Klippan)

40,4

42,1

41,7

50,0

Skåne SV (Malmö)

14,7

22,2

15,7

Skåne Ö

(Kristianstad, Hässleholm)

71,9

95,2

29,4

57,5

80,0

Umeå

6,4

23,1

39,1

6,3

22,7

Västervik

63,5

100,0

77,8

51,6

44,4

Västmanland

(Västerås)

35,3

90,9

77,8

50,0

Örnsköldsvik

40,3

93,2

75,7

65,6

37,5

Östersund

45,9

25,0

Östergötland

(Linköping, Motala)

81,3

95,7

100,0

90,6

91,7

*) Övriga fordon omfattar MC, moped och mopedbil

Kontaktpersoner:

Blekinge: David Altefur, 073-314 88 00

Eskilstuna: Lars Eriksson, 076-108 86 26, Lars Andersson, 070-386 54 16

Katrineholm: Gerd Larsson, 070-378 74 71, Eija Lauronen, 070-580 19 46

Karlstad: Jan-Erik Jönsson, 070-513 84 73, Birgitta Karstensson, 070-565 28 03

Skaraborg: Ulla-Britt Hagström, 070-555 39 43

Skåne NV: Lennart Svensson, 070-895 51 99

Skåne SV: Anita Holmberg, 073-377 57 50, Ingvar Ahlström, 070-767 32 97

Skåne Öst: Mikael Kullberg, 070-541 16 84, Gert Jakobsson, 073-201 13 89

Umeå: Christer Nyberg, 070-349 91 96, Kjell Jonsson, 070-557 01 07

Västervik: Bengt-Erik Nilsson, 070-567 86 44

Västmanland: Clas Blomberg, 070-814 11 14

Örnsköldsvik: Oiva Kuusela, 070-322 45 21, Hans-Ivar Gjersvold 070-300 29 89

Östersund: Stig-Björn Sundell, 070-632 03 96

Östergötland: Hans Säfvenhed, 073-539 27 13