Fotgängare lever farligt under de mörka vintermånaderna. Närmare hälften av alla dödsolyckor under året inträffar under november, december och januari. En bidragande orsak är att mycket få gående använder reflexer. Motormännen startar därför en kampanj för ökad reflexanvändning.

– Motormännen gör nu en kraftansträngning med en informationskampanj för att öka reflexanvändningen och på så sätt påvisa riskerna för fotgängarna i trafiken. Vi kommer att dela ut mer än 8000 reflexer till allmänheten runt om i landet kommande vecka, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Endast varannan gående använder reflexer när de rör sig i mörker enligt en undersökning från försäkringsbolaget If. Med halvljuset påslaget upptäcker förare en gående utan reflexer och med mörka kläder först på 20-30 meters avstånd, att jämföra med 125 meter om den gående använder reflexer.

– En bilist som kör i 50 km/tim har två sekunder på sig att väja för en gående utan reflexer. Så dåligt syns man utan reflexer. Med reflexer har föraren nästan fem gånger så lång tid på sig att reagera från det att man upptäcker den gående, säger Niklas Stavegård.

Mörker, särskilt i kombination med regn eller dis, ger dåliga siktförhållanden för föraren. En fotgängare som är klädd i mörka kläder syns väldigt dåligt, även om det finns gatubelysning. Är det dessutom halt på vägarna ökar olycksrisken ännu mer.

– Många tror att de inte behöver reflexer när de bara rör sig där det är upplyst, men det är långt ifrån någon garanti för att bilisterna ska upptäcka dig. Reflex är en av de billigaste livförsäkringar du kan ha. Det är därför vi nu startar vår kampanj och vinnare på den är både gående och bilister, avslutar Niklas Stavegård.