– 10 kr i trängselskatt är bara början för göteborgarna. I Stockholm talas det redan nu om en fyrdubbling av trängselskatten. Risken är överhängande att Göteborg följer efter, säger Maria Spetz, vd Motormännen, i en kommentar till beslutet att införa trängselskatt i Göteborg.

Enskilda kommunpolitiker har redan utlovat att det kommer bli justeringar i trängselskatten i Göteborg.

– Vi reser allt mer och det ställer ökade krav på förbättrad infrastruktur och utbyggd kollektivtrafik. Risken är därför mycket stor att kommunpolitikerna höjer trängselskatten och använder bilisterna som en kassako, säger Maria Spetz.

Bilisterna betalar idag 85 miljarder per år i skatter och avgifter. Enbart en fjärdedel går tillbaka genom investeringar i bättre infrastruktur.

– För att Göteborg och Västra Götalandsregionen ska fortsätta utvecklas måste naturligtvis alla transportslag inbegripas. Bilen fungerar som en oumbärlig hushållsmaskin för många, därför blir införandet av nya trängselskatter som att sätta krokben för de som behöver bilen för att få vardagslivet att gå ihop, avslutar Maria Spetz.

 

 

För mer information:

Maria Spetz, VD Motormännen, maria.spetz@motormannen.se, 070-694 83 15

Susanne Lekengård, informationschef, susanne.lekengard@motormannen.se, 070-344 99 04

Berndt Sehlstedt, projektledare, berndt.sehlstedt@motormannen.se, 070-749 82 39