Motormännen får medhåll från Per Kågeson och Magnus Nilsson i sin kritik mot Transportstyrelsens brist på agerande i utsläppsfrågan. Dessa drar tydliga paralleller till en rad allvarliga konsekvenser som detta kan resultera i. Samtidigt väljer Transportstyrelsen att bemöta vår kritik på egen planhalva, genom att skylla ifrån sig i en kort notis på sin egen webb. Så långt bort från rampljuset och den offentliga debatten som möjligt. Och föga förvånande visar BilSweden i sin replik att biltillverkarna vill slippa ta smällen.

En sak som skiljer i vår kritik och i den som framförs av Kågesson och Nilsson är att vi, som konsumentorganisation, till största del ser till privatpersoners intressen. Därför faller det sig helt naturligt att debatten också kopplas till miljözoner.

För den enskilde som har köpt en bil utifrån de förutsättningar myndigheter och tillverkare sätter upp, till exempel för miljöbilar, handlar det om att bilen ska gå att använda i sin egen vardag, i vilket fall i uppåt 10 år.

Samhällsekonomiskt vore det en enorm vinst att kräva att biltillverkarna tar sitt ansvar. Mer än en miljon bilar kan ha för stora utsläpp. Samtidigt vore det en privatekonomisk katastrof att tvingas till nybilsköp istället för att biltillverkarna tvingas åtgärda det som har blivit fel.

Bil Swedens retorik brister, de har missat att det är just det vi vill: kostnaden ska läggas på tillverkarna och importörerna, inte konsumenterna! Redan idag känner många sig lurade när bilarna inte presterar så som branschen lovar i sin marknadsföring.

Jessica Alenius, Bil Sweden, verkar inte ha förstått vår debattartikel. Vårt krav är att svenska regeringen och svenska myndigheter agerar på samma sätt som andra EU-länderna och att tillverkarna tar samma ansvar i Sverige som i till exempel Tyskland.

Vi kan konstatera att vår kritik har nått ansvariga på Transportstyrelsen. Men vi känner stor oro för hur myndigheten fortsätter frånsäga sig allt ansvar, och för hur nonchalant de har valt att bemöta vårt inlägg. Transportstyrelsens yttrande kan sammanfattas med några få ord: ”Nej, inte vårt ansvar.”

Transportstyrelsens roll är att bevaka att de ändringar som KBA* beslutar om genomförs på den svenska marknaden.Detta uppgav myndigheten själv efter Volkswagenskandalen. Sedan dess har ingenting hänt.

Transportstyrelsen har låst fast sig i ett regelverk som inte existerar när den hänvisar till att endast myndigheten i det typgodkännande landet kan fatta beslut om återkallning. Sanningen är att Tyskland har fattat beslut om tvingande återkallning, vilket Danmark har följt medan Sverige har valt att inte göra det. Således har Transportstyrelsen inte uppfyllt sin roll.

Motormännen är inte ensamma om att se det problematiska i detta agerande. Myndigheter i flera andra länder kräver att tillverkarna tar det fulla ansvaret för utsläppen. Men i Sverige rullar bilar med utsläpp mångdubbelt högre än vad de borde ha. Regeringen vägrar att agera mot tillverkarna och Transportstyrelsens lösning är miljözoner som tvingar konsumenterna att köpa nya dyra bilar av tillverkarna!

Per Kågeson och Magnus Nilsson lyfter även tanken med en grupptalan. Tyvärr finns det inte förutsättningar för detta. Svensk konsumenträtt ger inte alltid utrymme för ersättning på grund av värdeminskning. Här gäller att den som köpt något kan visa på skada eller fel. Vi kan inte se på vilket sätt det vore möjligt att ro hem en seger med rådande lagstiftning.

Det kan tyckas att vår konsumenträtt därmed inte är ett skydd för oss konsumenter. I skrivande stund får det bara en rimlig konsekvens. Samhället måste ta ansvaret på annat sätt. Och här är det Transportstyrelsen som har den rollen: att bevaka, utreda, och ställa krav på att tillverkarna återkallar de fordon som anses ha för höga utsläpp.

Fredrik Daveby
VD, Motormännens riksförbund


DN.se, slutreplik

* Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) – Federal Motor Transport Authority. Tysklands motsvarighet till Transportstyrelsen.