Det behövs fler åtgärder som bidrar till att minska de vanligast förekommande dödsolyckorna. Därför är det förvånande att regeringen för perioden 2018 till 2029 endast anslår 7 procent mer än tidigare period till vägunderhåll, skriver Motormännens Heléne Lilja och Carl Zeidlitz.

Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig Motormännens Riksförbund och Heléne Lilja, kommunikationschef Motormännens Riksförbund
Alla vi som kör bil och andra fordon har ett grundläggande ansvar att alltid göra vad vi kan för att förhindra en olycka, hålla hastighetsbegränsningar och avstånd, aldrig köra onykter eller trött, alltid bältat och med uppmärksamheten riktad på vägen, inte mobilen, skriver Motormännen. Foto: Motormännen/Pressbild

Framför oss har vi en av årets största trafikhelger. Fredagen och lördagen före julafton kommer miljoner svenskar att ge sig ut på resa. Tågen är fulla, flygen är bokade sedan månader och precis som vid alla andra stora helger är vägen lösningen för de allra flesta. Av alla resor som görs i Sverige sker 9 av 10 på väg och nästan 8 av 10 i bil. Bilen är, och kommer under överskådlig framtid att vara, den möjlighet som många människor har att träffa familj och vänner runt om i landet.

Trafiksäkerheten i Sverige har gjort en enorm resa de senaste 20 åren, mycket tack vare arbetet inom Nollvisionen. Sedan 1997 har ett systematiskt arbete för säkrare vägar, säkrare fordon och bättre körkortsutbildning gett resultat. Men på senare år har utvecklingen avstannat. Sedan 2010 har antalet omkomna legat konstant på 260–319 per år.

Alla vi som kör bil och andra fordon har ett grundläggande ansvar att alltid göra vad vi kan för att förhindra en olycka, hålla hastighetsbegränsningar och avstånd, aldrig köra onykter eller trött, alltid bältat och med uppmärksamheten riktad på vägen, inte mobilen. Om det har vi berättat ofta i Metro, senast i går, torsdag 21 december.

Men det behövs fler åtgärder som bidrar till att minska de vanligast förekommande dödsolyckorna. Därför är det förvånande att regeringen för perioden 2018 till 2029 endast anslår 7 procent mer än tidigare period till vägunderhåll. Det täcker inte ens den förväntade inflationen och det är mindre än hälften av vad Trafikverket har begärt. Det kommer enligt Trafikverket att innebära ytterligare försämringar av det svenska vägnätet och riskerar att försena eller förhindra viktiga satsningar på säkrare vägar.

LÄS MER: Så packar du bilen för en säkrare resa i jul

Regeringen behöver därför ta ett nytt tag i infrastruktursatsningarna och ge Trafikverket medel och mandat att vidta åtgärder som kraftigt förbättrar trafiksäkerheten. Förutom utbyggnad till säkra 2+1-vägar finns det en mängd åtgärder som Trafikverket kan vidta på landets vägnät.

  • Styra upp vinterväghållning och halkbekämpning. Tidsgränser för insatser och uppföljande kvalitetskontroller varierar och är bristfälliga i stora delar av landet.
  • Identifiera och åtgärda feldoserade och för skarpa kurvor.
  • Räffla mittlinje och sidolinjer.
  • Rensa sidoområden från farliga hinder och föremål.
  • Kontrollera och höj farliga räcken, men sidoräcken får inte bli en ersättning för nödvändig sidområdesrensning.
  • Bygg omkörningskörfält i glesbygd.
  • Bredda och förstärk vägrenen i kurvor, så att långtradare och bussar inte måste skära genom mötande körfält.
  • Åtgärda vägbanans lutning så att vatten alltid rinner av.
  • Reparera sättningar och trafikfarliga ojämnheter. Sluta laga vägbanor med det trafikfarliga ”lapptäcket”.
  • Finns det minsta behov av cykel- och gångbana utmed vägen? Bygg den!

Med dessa enkla råd önskar vi alla jultrafikanter en fantastisk jul och ett gott nytt år! Kör försiktigt och låt resan bli en del av målet.
Läs mer om hur du förbereder din bil inför vinterresan och kör säkrare på motormannen.se

Heléne Lilja, kommunikationschef Motormännens Riksförbund
Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig Motormännens Riksförbund