2017 finns 100 självkörande personbilar i Göteborg via Volvo Car Groups initiativ Drive Me. Tyvärr har varken EU-kommissionen eller nationella myndigheter som Datainspektionen och Konkurrensverket kommit särskilt långt i detta arbete, trots att många redan uttalar sin oro över riskerna med uppkopplade bilar, skriver bland andra Motormännen.

Snart kommer självkörande, autonoma, bilar att rulla på gatorna parallellt som allt fler bilar blir uppkopplade mot internet. Detta gör att vi måste reda ut vem som äger informationen som bilen skickar, var ansvars- och försäkringsfrågor ligger samt klarlägga datasäkerhetsaspekterna.

Autonoma bilar är i sig en teknisk och infrastrukturell utmaning samt att de sätter föraren på nya prov. Men en minst lika stor utmaning är att skriva lagar och skapa regelverk kring autonom körning och uppkopplade fordon. Dessa ska inte bara omfatta teknik kontra trafikregler, utan även ansvarsfrågan vid nyttjande av fordon, IT-integritetsskydd och konkurrensregler. Bilägare, verkstäder, fordonstillverkare och försäkringsbolag måste få klara spelregler.

Tyvärr långt efter

Tyvärr har varken EU-kommissionen eller nationella myndigheter som Datainspektionen och Konkurrensverket kommit särskilt långt i detta arbete, trots att många redan uttalar sin oro.

Det är IT-kunniga bilägare som har börjat förstå konsekvenserna när någon ”annan sitter bakom ratten” genom uppkopplingen. Men också bilverkstäder som ska få tillgång till aktuell och korrekt teknisk information för att kunna utföra sitt arbete.

I en nyligen för EU-kommissionen presenterad undersökning från bilistorganisationen FIA, Motormännen i Sverige, uttrycker en klar majoritet av 12 000 bilägare i 12 EU-länder en oro över konsekvenserna av att allt fler fordon blir uppkopplade:

  • 90 procent svarade entydigt att all fordonsdata tillhör bilägaren eller föraren.
  • 88 procent motsatte sig ett utlämnande av personlig information.
  • 86 procent motsatte sig kommersiell användning och möjlighet till dataintrång och spårning från fordonstillverkaren.

Lagstiftningen på efterkälken

Utifrån dessa fakta och det som presenterats på elektronikmässan CES, kring uppkopplade fordon, måste lagstiftningsarbetet påskyndas innan bilägarna utelämnas på samma sätt som datorägarna till en leverantör av operativsystem.

Då är detta intressant: 2017 kommer det att finnas 100 självkörande personbilar i Göteborg via Volvo Car Groups initiativ Drive Me. Det är förmodligen världens första storskaliga pilotprojekt med självkörande och uppkopplade bilar i stadsmiljö.

I initiativet ingår även Trafikverket och Transportstyrelsen samt de båda helt eller delvis offentliga aktörerna Göteborgs Stad och Lindholmen Science Park. Även regeringen är med i projektet vars syfte är att studera samhällsfördelarna med autonom körning – hållbar mobilitet – samt att Sverige och – det kinesiskt ägda – Volvo Cars ska bli ledande inom området.

Drive Me är i första hand ett teknik- och ingenjörsdrivet projekt med ett antal olika fokusområden som avser fordonsteknik, miljö, trafik och trafiksäkerhet, infrastruktur, föraren samt omgivningen.

Projektet har pågått sedan 2014 med kundundersökningar, förarrekrytering, teknikutveckling och utveckling av användargränssnitt och molntjänster – den digitala världen där allt kan lagras och bearbetas vidare.

I kommentarer till projektet framhålls gärna att föraren i stället för att köra bilen kan ägna sig åt att vara uppkopplad via sin telefon eller surfplatta, där förmodligen den smarta telefonen är integrerad med fordonet, och är dess startnyckel.

"Storebror ser dig"

Frågan om ”Storebror ser dig”, såsom Edward Snowdens bok har i fokus, måste diskuteras och sättas i sitt sammanhang samtidigt som vi får ett klarläggande kring ägandet och spridning av fordonsinformationen. Frågan ligger på EU-kommissionens bord och bilist-, bilverkstads- och bilhandelsorganisationer inom AFCAR önskar att arbetet påskyndas.

Därför måste arbetet med lagstiftning och regelverk även lokalt i Sverige få ökat fokus och att fler parter bjuds in i projektet. Därför är det lämpligt att även Datainspektionen och Konkurrensverket bjuds in att delta i Drive Me-projektet.

För Alliance for the Freedom of Car Repair in the EU:

Fredrik Daveby

VD Motormännen

Tommy Letzén

Motorbranschens riksförbund, MRF

Bo Ericsson

Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF

Peter Karlsson

Fordonsverkstadsutrustarna, FVU

Christer Liljenberg

Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF

AFCAR, Alliance for the Freedom of Car Repair in the EU, är en europeisk samarbetsorganisation för bilägarnas och bilverkstädernas rättigheter. I Sverige ingår M, MRF, SFVF, FVU och SBF.

Göteborgs-Posten