REPLIK. Subventioner för klimatomställning är helt nödvändiga. Men regeringens bonus-malus-system har flera allvarliga brister. Systemet straffar vanliga bilägare orimligt hårt, samtidigt som bonusen för att investera i en elbil eller vätgasbil är för liten. Bonus-malus kommer inte få folk att köra mer miljövänligt, skriver Motormännens Riksförbund.

Den rödgröna regeringen vill få ner utsläppen med det nya fordonsskattesystemet bonus–malus som gynnar klimatvänliga bilar (bonus) och straffar miljöbovarna (malus). Det är ett smart system som skulle kunna vara den pusselbit som hjälper oss ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta.

Men tyvärr ses hela Sveriges nuvarande som en belastning för miljön och föreslås utkrävas en orimligt kraftig höjning av fordonsskatten. Bilar som bara är några få år gamla straffas obegripligt hårt. Motormännen menar att det finns en enorm potential i att istället hjälpa bilister att köra mer klimatsmart med sina befintliga bilar, än att alla dessa ska förväntas köpa elbil eller vätgasbil. Trots bonus är de fortfarande otroligt kostsamma, lång ifrån den stora majoritetens ekonomiska möjligheter. Socialdemokraterna om några borde veta det.

Att systemet är orättvist och slår fel visar inte minst Motormännens nya undersökning. Av de 10.000 medverkande, svarade bara 4 procent att den nya fordonsskatten kommer få dem att köra mer miljövänligt. Det är ett häpnadsväckande resultat på många sätt. Få ser nyttan med att skatten höjs på alla bilar som rullar i Sverige. Ingen vet hur förslaget ska ge miljövinst. Ungefär lika få, sju procent, kan tänka sig att välja en elbil eller gasbil om de får bonusen. Nästan hälften, 45 procent, anser att bonusen är för liten.

Den nya skatten läggs inte bara på nya bilar som regeringen först sa, utan det gäller alla befintliga bilar. En Volvo V70 från år 2013 betalar idag 1.520 kronor i fordonsskatt. Efter regeringens höjning blir det istället 2.670 kronor. Det är en ökning med 1.150 kronor. En ökning med hela 76 procent. Den procentuellt största skattesmällen ges till helt vanliga familjer, med helt vanliga bilar.

Andelen bilar som drivs av fossilt drivmedel måste minska, men det kan bara ske om alla tillåts hjälpa till. Satsa istället på skattelättnader för miljöbilar, skrotningspremie för äldre bilar och underlätta för folk att utnyttja de klimatsmarta drivmedel som finns, så som etanol och biogas. Det skulle ha verklig effekt på miljön och vara tillgängligt för fler.

Utvecklingen går snabbt och intresset för att köra de klimatbästa bilarna är stort, så har det varit länge. Under det senaste årtiondet har vi sett den breda publiken flockas till alla de innovationer som av marknad och myndigheter förts fram som de mest klimatvänliga. Etanolbilsboomen, miljöbilarna med låga koldioxidutsläpp och nu senast de snåla dieselbilarna.

Konsumenten vill göra rätt för sig. Förståelsen för klimatutmaningen är stor, och går igenom alla led från nybilsförsäljning till den som letar efter den bästa begagnade bilen. Bonus-malus har potentialen att hjälpa de allra flesta att ta rätt steg i den enda trappa som i slutändan leder till en fossiloberoende fordonsflotta. Men på det sätt man nu har utformat bonus-malus-systemet kommer det inte ge önskvärd effekt.

Precis som Mattias Goldmann på Fores skriver i Dagens industri är politiken enig, en bonus–malus behövs, men utformningen är inte skriven i sten. Däremot är det nu viktigt att politikerna tar till sig av kritiken, ändrar bonusreglerna, skippar den kraftigt ökade fordonsskatten på befintliga bilar och kompletterar systemet genom andra styrmedel. På så sätt ser man till att låta vanligt folk vara med i omställningen!

Svenska Miljöinstitutet IVL konstaterar i en utredning från 2015, Miljöarbete i Sverige, vilka styrmedel som har inneburit störst effekt för att klara miljömålen. Bland de absolut viktigaste nämns både miljöbilspremien (femårig skattebefrielse) och den koldioxiddifferentierade fordonsskatten. Regeringen vill nu helt slopa skattebefrielsen, och hänvisar till en sjutton år gammal utredning (SOU 1999:62). Detta menar vi är ett stort misstag.

Titta på vårt grannland Norge. Där har man jobbat med subventioner och idag är 30 procent av de nya bilarna som säljs, laddningsbara. Motsvarande siffra i Sverige är 3,5 procent! Det finns mycket stor potential att svenskar också vill vara med och ställa om.

Utredningen kom till för att få en miljövinst. Syftet var att få folk att köra mer miljövänligt. Men genom att öka skatten på befintliga bilar är det svårt att se kopplingen. Överfinansieringen av förslaget är 600 miljoner kronor, och inte en krona öronmärks till klimatåtgärder. Det ökade skatteuttaget på befintliga bilar räknas till 2 miljarder kronor. Pengarna tas från vanliga bilägare.

Det ska vara ”lätt att göra rätt” sa miljöminister Karolina Skog (MP) när regeringen presenterade idén. Tyvärr. Det blir det inte. Varken för regeringen eller för vanliga bilister. Motormännen hälsar till ministern: Gör om gör rätt!

Fredrik Daveby

VD Motormännens Riksförbund

Dagens Industri