Tyvärr blandar Bil Sweden ihop begreppen i sin replik till vår debattartikel om behovet av att stärka bilkonsumentens skydd och ställning. Motormännen är både medvetna om och välkomnar att mer utvecklade tester av nya bilars bränsleförbrukning och utsläpp nu införs inom EU. Hur mycket bättre de nya testerna faktiskt är, återstår för oberoende granskningar att utvisa. Det nya regelverket gör förstås inte heller skillnad för alla som redan har köpt bil.

Ur konsumentskyddsperspektiv kvarstår grundproblematiken även med nya regler på plats. Stämmer inte den verkliga körningens förbrukning och utsläpp med testresultaten, befinner sig konsumenten alltjämt i en skyddslös ställning gentemot biltillverkare och försäljare. För Motormännen är det tydligt att det finns utrymme för förbättringar av svenskt konsumentskydd inom det här området.

Frågan om stärkt konsumentskydd borde vara okontroversiell för Bil Sweden, särskilt som organisationen framhåller att de nya reglerna ska avhjälpa de problem som så många länge varit medvetna om. Det är dock klädsamt att branschen numera öppet medger att testerna som har funnits fram tills nu har varit missvisande.

Samtidigt är det anmärkningsvärt att Bil Sweden, i sin replik, inte berörde dagens bristande konsumentskydd. Som en ansvarsfull branschorganisation borde ni snarast välkomna en seriös diskussion om hur konsumenternas ställning kan förbättras. Vi inom Motormännen fortsätter gärna den dialogen med bilbranschen, myndigheterna och politiken.

Heléne Lilja
Kommunikationschef, Motormännens Riksförbund

Läs artikeln på Expressens debattsida