Ledamöter i M Sveriges kongress 2020-2023

Stockholms kommun - Distrikt 1
Charlie Magnusson
Ing-Marie Björkman
Birger Tellmann
Niklas Andersson
Sten Broman
Johan Ånäs
 
Stockholms läns valkrets - Distrikt 2
Micael Edlund
Hans Andersson
Tommy Blomster
Tarja Lindell
Anders Paulsson
Jerry Gabrielsson
Thord Johansson
Arne Ekstrand
Mats Linder
Tomas Koepke
Jan Björklund
Lena Koepke Holmvall
Sven Henrik Spens
 
Uppsala län - Distrikt 3
Olle Furåker
Sisko Käll
 
Södermanlands län - Distrikt 4
Jörgen Caceres
Lars-Gösta Bergström
Eija Lauronen
 
Östergötlands län - Distrikt 5
Hans Sävenhed
Lars Karlsson
Magnus Öman
Siewert Johnsson
 
Jönköpings län - Distrikt 6
Jan-Olof Svensson
Ingemar Wänebring
Leif Tellfjord
 
Kronobergs län - Distrikt 7
Anne-Li Persson
 
Kalmar län - Distrikt 8
Robert Andersch
Wilhelm Alström
 
Gotlands län - Distrikt 9
Göran Erickson
 
Blekinge län - Distrikt 10
David Altefur
 
Malmö kommun - Distrikt 11
Roland Hellborg
 
Skåne läns västra - Distrikt 12
Maria Jönsson
Peter Kruse
Walter Steffert
 
Skåne läns södra - Distrikt 13
Leif Widmark
Anita Holmberg
Eva-Lena Kristoffersson
Lennart Andersson
Yvonne Jandréus
 
Skåne läns norra och östra - Distrikt 14
Willy Wehlin
Lennart Svensson
Lars Åke Löv
 
Hallands län - Distrikt 15
Petra Mattila
 
Göteborgs kommun - Distrikt 16
Glenn Gustavsson
Lennart Söderberg
Lars-Göran Holmsten
 
Västra Götalands västra - Distrikt 17
Stefan Werner
Ann Bergström
Kurt Fredriksson
 
Västra Götalands norra - Distrikt 18
Jan Hognert
Dan Åberg
Annelie Grönberg
 
Västra Götalands södra - Distrikt 19
Pia Johansson
Ingemar Gustafsson
 
Västra Götalands östra - Distrikt 20
Ulla-Britt Hagström
Anne Johansson
 
Värmlands län - Distrikt 21
Marita Björn
Jan-Erik Jönsson
 
Örebro län - Distrikt 22
Marianne Larsson
 
Västmanlands län - Distrikt 23
Clas Blomberg
Alexandra Kivelä
 
Dalarnas län - Distrikt 24
Johan Granlund
Lena Nordenmark
Karl-Inge Werkelin
 
Gävleborgs län - Distrikt 25
Ann-Charlotte Båhlman
Camilla Vestlund
 
Västernorrlands län - Distrikt 26
Monica Wernberg
Roland Lundberg
 
Jämtlands län - Distrikt 27
Mats E Nilsson
 
Västerbottens län - Distrikt 28
Pär Ericson
Kjell Jonsson
 
Norrbotttens län - Distrikt 29
Wolfgang Mäkitalo
Ivar Sallkvist