Riksförbundet M Sveriges ordinarie kongress äger rum i maj 2023. Kongressen kommer att genomföras digitalt.

Kongressen 2023 genomförs utan motionshantering. Webbsidan uppdateras inför kongressen.

M Sveriges kongress