Riksförbundet M Sveriges ordinarie kongress ägde rum den 6–7 maj 2022.

Riksförbundet M Sveriges kongress 2022 tog upp många viktiga frågor. Till ny förbundsordförande valdes Jan Sandberg. Maria Plass, omvaldes till vice ordförande. Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen blev: Sten-Olov Altin, Leif Björklund, Patrik Gustafsson, Elin Hiller, Tora Holst och Pernilla Swenson.

31 motioner behandlades som tog upp önskemål om allt från kursmaterial med tema "Renovera ditt körkort" till olika trafiksäkerhets- och hållbarhetsfrågor.

Alla motioner, presentationer av föreslagna förbundsstyrelseledamöter samt årsberättelse och årsredovisning finns i kongressboken som du laddar ner på länken nedan.

Riksförbundet M Sverige Kongressbok 2022

Riksförbundet M Sverige protokoll från kongress 6-7 maj 2022

Kongressen antog också ett uttalande: Anpassa bränsleskatterna till den nya ekonomiska verkligheten

Från vänster i bild: Leif Björklund, Pernilla Swenson, Elin Hiller, Jan Sandberg, Sten-Olov Altin, Maria Plass, Tora Holst.
Från vänster i bild: Leif Björklund, Pernilla Swenson, Elin Hiller, Jan Sandberg, Sten-Olov Altin, Maria Plass, Tora Holst.