M Sveriges huvudkontor/kansli samlas under tre avdelningar samt M Sverige Försäkring AB. Huvudkontoret leds av verkställande direktören som ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med direktiv från förbundsstyrelsen.


M Sveriges ledningsgrupp

Caroline Drabe, vd
070-936 98 60 
caroline.drabe@msverige.se

Kommunikation & samhälle

Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle
070-243 09 35
helene.lilja@msverige.se

Marknad, affärsutveckling & M Service

Marcus Lindholm, marknadschef
marcus.lindholm@msverige.se

Ekonomi & administration

Roger Hellefors, ekonomichef
roger.hellefors@msverige.se

M Sverige Försäkring AB

Mattias Strömqvist, platschef
072-537 99 66
mattias.stromqvist@msverige.se

Organisationsnummer

Riksförbundet M Sverige
802002-3498

M Sverige Försäkring AB
556555-1974