M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Klubb Västervik

klubb.vastervik@msverige.se  

Klubbadress
Solvägen 15 B
590 95 Loftahammar

Ordförande

Bengt-Erik Nilsson

Solvägen 15 B
590 95 Loftahammar
070-5678644

bengt-erik.nilsson@telia.com

Kassör  

Patrik Andersson

Björklundsgatan 58
593 34 Västervik
073-0663051

patrande34@gmail.com

Aktiviteter

Årsmötet lördagen den 21 mars är inställt.

Vid frågor kontakta ordförande Bengt-Erik Nilsson

 

Är du intresserad av att engagera dig i klubbstyrelsen? Ta en kontakt med Bengt-Erik Nilsson 070-567 86 44 


2019 års vägombudssäsong

2019 års vägombud i lokalklubb Västervik Bengt-Erik Nilsson
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Västervik är Bengt-Erik Nilsson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.