M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Klubb Västervik

klubb.vastervik@msverige.se  

Klubbadress
Solvägen 15 B
590 95 Loftahammar

Ordförande

Bengt-Erik Nilsson

Solvägen 15 B
590 95 Loftahammar
070-5678644

bengt-erik.nilsson@telia.com

Kassör  

Patrik Andersson

Björklundsgatan 58
593 34 Västervik
073-0663051

patrande34@gmail.com

Är du intresserad av att engagera dig i klubbstyrelsen? Ta en kontakt med
Bengt-Erik Nilsson 070-567 86 44 

Aktiviteter 2021

 

 

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Västervik är Bengt-Erik Nilsson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Norra Småland. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

 

På bilden ses vägombud Bengt-Erik Nilsson och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
Vägombud Bengt-Erik Nilsson och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008

 

 2019 års vägombudssäsong

2019 års vägombud i lokalklubb Västervik Bengt-Erik Nilsson
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Västervik är Bengt-Erik Nilsson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.