M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter

Årsmöte lördagen den 21 mars klockan 14.00.

Lokal meddelas senare, dels här på klubbsidan och dels i Västervikstidningen.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

VÄLKOMNA!

2019 års vägombudssäsong

2019 års vägombud i lokalklubb Västervik Bengt-Erik Nilsson
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Västervik är Bengt-Erik Nilsson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Årsmöte

Årsmötet genomfördes 20 mars.

Klubb Västervik

Klubbens e-post: klubb.vastervik@msverige.se

Klubbadress
Solvägen 15 B
590 95 Loftahammar

Ordförande

Bengt-Erik Nilsson

Solvägen 15 B
590 95 Loftahammar
Tfn: 070-5678644

E-post: bengt-erik.nilsson@telia.com

Kassör

Patrik Andersson

Björklundsgatan 58
593 34 Västervik
073-0663051

E-post: patrande34@gmail.com.