M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter


Årsmöte söndag 1 mars klockan 18.00

Plats: Örnvik Hotell och konferens, Örnviksvägen 87, 975 94 Luleå

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmälan senast 23 februari till Agneta Eklund tel: 070-692 67 34
e-post: agnetaeklundtvaran@gmail.com


2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Luleå är Sune Alalehto. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
På bilden ses vägombud Sune Alalehto samtala med entreprenör och rastplatsansvarige Hans-Göran Ootinen på Kattilakoski rastplats vid säsongens första rastplatsinspektion.
Vägombud Sune Alalehto samtalar med entreprenör och rastplatsansvarige Hans-Göran Ootinen på Kattilakoski rastplats vid säsongens första rastplatsinspektion.

Internationellt körkort

Beställ internationellt körkort på hemmaplan. Vi hjälper dig så fort vi kan. Ring och boka tid före.

Kontakta

Margaretha Olofsson
Köpmangatan 52 D
972 34 Luleå
Tel: 070-6715988
E-post: olofsson.margaretha@gmail.com

Agneta Eklund
Tvärån 703
942 93 Älvsbyn
Tfn: 070-6926734
E-post: agnetaeklundtvaran@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Klubb Luleå

Klubbens e-post: klubb.lulea@msverige.se

Ordförande

Agneta Eklund

Tfn: 070-6926734

E-post: agnetaeklundtvaran@gmail.com

Vice ordförande

Sune Alalehto

tfn: 070-6690076

E-post: sune.ledhuset@gmail.com

Sekreterare

Lars Öystilä

Tfn: 072-2087904

E-post: lars.oystila@lulea.se

Kassör

Anton Jonsson

Tfn: 070-3608741

E-post: jonssontvaran@gmail.com