M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

2019 års biträdande vägombud i lokalklubb Karlstad, Carl-Eric Engström
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer. Bilen kommer att bemannas av medlemmar i klubb Karlstad fram till 20 juli.

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Lennart Möller

Prästbol 45
686 96 Östra Emtervik
Tfn: 0565-301 49, 070-684 66 18

Roland Eriksson

Syster Edits Väg 5
653 46 Karlstad
Tfn: 054-56 54 25, 070-641 54 70
E-post: rolanderiksson@hotmail.com

Klubbens e-post: klubb.karlstad@msverige.se

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Adress

Klubb Karlstad

c/o Birgitta Karstensson
Lapphedstorp
680 63 Likenäs
Org.nr. 802443 - 5342
Bankgiro 5268 – 3406

Styrelseledamöter

Ordförande

Birgitta Karstensson

Lapphedtorp
680 63 Likenäs
Tfn: 070-565 28 03
E-post: birgitta.karstensson@mp.se

Kassör

Jan-Erik Jönsson

Kollerud 25
685 93 Torsby
Tfn: 070-513 84 73
E-post: Janerik.kollerud25@gmail.com

Ledamöter

Vice ordförande

Marita Björn

Lekarestigen 13
681 51 Kristinehamn
Tfn: 070-241 71 38
E-post: marita.bjorn@telia.com

Lena Larsson

Amnerud 24
680 63 Likenäs
Tfn: 070-974 28 35
E-post: lenalars@gmail.com

Rune Karlsson

Angelgatan 17
661 40 Säffle
Tfn: 072-28 77 77
E-post: rune.karlsson1952@gmail.com

Valberedning

Carl-Eric Engström

Åmot Östtomta
671 94 Brunskog
Tfn: 070-674 97 81

Kongress 2018

Kongress 2018 där Birgitta Karstensson och Marita Björn var ombud.