Tillsammans arbetar vi för en ökad trafiksäkerhet!

Aktiviteter 2022

Tisdag 4 oktober, Studiebesök på Kils Bilmuseum samt extra årsmöte 

Studiebesöket inleddes med ett kort extra årsmöte då beslutet att klubben ombildas till avdelning fastställdes. Därefter berättade Urban Jonsson på Kils bilmuseum om bilarna och guidade de ca 20 medlemmarna.

Årsmöte 2022

Motormännens lokalklubb Karlstad har vid årsmötet den 30 juni beslutat att ombilda klubben till en avdelning under Riksförbundet M Sverige. Detta kommer formellt att fastställas vid ett extrainsatt årsmöte 4 oktober 2022. För dig som medlem, eller tänker bli medlem, innebär det inte någon skillnad i tillhörighet eller aktiviteter. Enda skillnaden är att klubb Karlstad inte längre är en egen juridisk förening och att du som medlem inte längre har möjlighet att delta i något årsmöte.

Vi i M Sverige avdelning Karlstad kommer att fortsätta med våra aktiviteter och opinionsarbete och ser fram emot att få träffas under kommande aktiviteter.

 

Claes Göran Ekeberg

Kontaktperson M Sverige avdelning KarlstadLänets bästa rastplats 2021 - Ransäter

M Sveriges förtroendevalda i klubbar och avdelningar har under många år inventerat och utsett "Länets bästa rastplats".

Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet samt möjlighet till att göra något mer än att bara ta en fika, till exempel promenadstråk, lekplats för barnen eller dylikt

 

På bilden ser man Claes Göran Ekeberg som just monterat skylten "Länets bästa rastplats 2021"
Claes Göran Ekeberg monterar skylten "Länets bästa rastplats 2021"Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Karlstad är Jan-Erik Jönsson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Karlstad och västra Värmland. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

Länets bästa rastplats 2019

På bilden ses hur vägombud Jan-Erik Jönsson och Birgitta Karstensson sätter upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" på rastplats Hänsjön nära Torsby
Vägombud Jan-Erik Jönsson och Birgitta Karstensson sätter upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" på rastplats Hänsjön nära Torsby2019 års vägombudssäsong

2019 års biträdande vägombud i lokalklubb Karlstad, Carl-Eric Engström 2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer. Bilen kommer att bemannas av medlemmar i klubb Karlstad fram till 20 juli.

 

Kongress 2018

 

 

 

 

Kongress 2018 där Birgitta Karstensson och Marita Björn var ombud.