Tillsammans arbetar vi för en ökad trafiksäkerhet!

Årsmöte 2022

Motormännens lokalklubb Karlstad har vid årsmötet den 30 juni beslutat att ombilda klubben till en avdelning under Riksförbundet M Sverige. Detta kommer formellt att fastställas vid ett extrainsatt årsmöte 4 oktober 2022. För dig som medlem, eller tänker bli medlem, innebär det inte någon skillnad i tillhörighet eller aktiviteter. Enda skillnaden är att klubb Karlstad inte längre är en egen juridisk förening och att du som medlem inte längre har möjlighet att delta i något årsmöte.

Vi i M Sverige avdelning Karlstad kommer att fortsätta med våra aktiviteter och opinionsarbete och ser fram emot att få träffas under kommande aktiviteter.

 

Claes Göran Ekeberg

Kontaktperson M Sverige avdelning KarlstadVägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Karlstad är Jan-Erik Jönsson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Karlstad och västra Värmland. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

Länets bästa rastplats 2019

På bilden ses hur vägombud Jan-Erik Jönsson och Birgitta Karstensson sätter upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" på rastplats Hänsjön nära Torsby
Vägombud Jan-Erik Jönsson och Birgitta Karstensson sätter upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" på rastplats Hänsjön nära Torsby2019 års vägombudssäsong

2019 års biträdande vägombud i lokalklubb Karlstad, Carl-Eric Engström 2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer. Bilen kommer att bemannas av medlemmar i klubb Karlstad fram till 20 juli.

 

Kongress 2018

 

 

 

 

Kongress 2018 där Birgitta Karstensson och Marita Björn var ombud.