M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Karlstad

klubb.karlstad@msverige.se

c/o Birgitta Karstensson
Lapphedstorp
680 63 Likenäs
Org.nr. 802443 - 5342
Bankgiro 5268 – 3406

Ordförande 

Birgitta Karstensson
Lapphedtorp
680 63 Likenäs
070-565 28 03
birgitta.karstensson@mp.se

Kassör

Jan-Erik Jönsson
Kollerud 25
685 93 Torsby
070-513 84 73
Janerik.kollerud25@gmail.com

Vice ordförande

Marita Björn
Lekarestigen 13
681 51 Kristinehamn
070-241 71 38
marita.bjorn@telia.com

Ledamöter

Lena Larsson
Amnerud 24
680 63 Likenäs
070-974 28 35
lenalars@gmail.com

Rune Karlsson 
Angelgatan 17
661 40 Säffle
072-228 77 77
rune.karlsson1952@gmail.com

Valberedning

Carl-Eric Engström
Åmot Östtomta
671 94 Brunskog
070-674 97 81


Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Lennart Möller 
Prästbol 45 
686 96 Östra Emtervik 
0565-301 49, 070-684 66 18  

Roland Eriksson 
Syster Edits Väg 5
653 46 Karlstad 
054-56 54 25, 070-641 54 70 
rolanderiksson@hotmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

 


Aktiviteter

Årsmöte lördag 7 november klockan 11.00

Plats: Hotell Gustaf Fröding "Coronasäkrat"

Vi bjuder på lunch efter förhandlingarna.

Anmälan senast 4 november till Birgitta Karstensson 070-565 28 03 eller
Jan-Erik Jönsson 070-513 84 73

 

 
2019 års vägombudssäsong

2019 års biträdande vägombud i lokalklubb Karlstad, Carl-Eric Engström
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer. Bilen kommer att bemannas av medlemmar i klubb Karlstad fram till 20 juli.

 

Kongress 2018

 

 

 

 

Kongress 2018 där Birgitta Karstensson och Marita Björn var ombud.

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Karlstad är Jan-Erik Jönsson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Karlstad och västra Värmland. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.


Länets bästa rastplats 2019

På bilden ses hur vägombud Jan-Erik Jönsson och klubbordförande Birgitta Karstensson sätter upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" på rastplats Hänsjön nära Torsby
Vägombud Jan-Erik Jönsson och klubbordförande Birgitta Karstensson sätter upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" på rastplats Hänsjön nära Torsby