Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännens Riksförbund) har en lång historia. Sedan grundandet 1922 har organisationen oförtrutet arbetat för säkra förare, i säkra bilar, på säkra vägar.

 • Organisationen grundades söndagen den 26 februari 1922 i Malmö för att driva frågor om säkra vägar och bättre villkor för bilisterna.
 • Redan på 1930-talet tar Motormännen ställning för högertrafik.
 • Motormännen är föregångare vad gäller bilbälten och i början av 1950-talet låter förbundet tillverka den så kallade M-selen.
 • Ett av Motormännens främsta initiativ är introduktionen av ML-metoden 1960. Mannen bakom denna rostskyddsmetod, allmänt accepterad av världens bilindustrier, var Motormännens tekniska chef i Göteborg, ingenjör Sven Laurin. Utan att överdriva har bilismen världen över, genom ML-metoden, säkerligen sparat miljarder i färre och lindrigare rostskador.
 • 1983 presenterar motororganisationerna och konsumentmyndigheterna i Norden ett gemensamt krav: ”Nordisk Antirostkodex för personbilar”. I slutet av 80-talet hade nästan alla bilmärken som såldes i Sverige infört 6 års garanti mot genomrostningsskador utan krav på efterbehandling.
 • Förbättrad verkstadskvalitet har ständigt engagerat Motormännen. Med hjälp av "nybilsenkäten" har vi kunnat jämföra olika bilmärkens verkstadskvalitet och påverka. 1996 startade kvalitetssystemet ”Kontrollerad Bilverkstad”. Motormännens Riksförbund var en av skaparna.
 • Motormännens reservdelsundersökningar har under åren lett till kraftigt sänkta priser på reservdelar. De årliga undersökningarna bland nybilsägare har påverkat bilfabrikanter till allt högre kvalitet.
 • Hastighetsfrågan var i början av 90-talet ovanligt het. Motormännen tog kampen mot TSV och VTI om det skulle vara 90 eller 110 km/h på motorvägarna. En återgång till 110 km/h. skedde efter Motormännens agerande.
 • Motormännen bevakar bensinbolagen. Flera prissänkningar har skett efter Motormännens påpekanden om oskäliga marginaler och omotiverade prishöjningar. Kartellrättegångarna kom till stånd efter vårt agerande.
 • Motormännen har verkat för bättre stöldskydd på bilarna och premierat bilmärken som gjort påtagliga framsteg.
 • Motormännen har under åren aktivt deltagit i förhandlingar med bilbranschen om utveckling av garanti- och avtalsvillkor. Vårt arbete har på en mängd väsentliga punkter stärkt bilägarnas ställning mot branschen. Under nio år stred Motormännen mot bilbranschen om hur bilavgaslagen skulle tolkas. Ärendet avgjordes för Motormännens och konsumenternas del först sedan Högsta domstolen sagt sitt.
 • Under senare år har Motormännen lagt mycket kraft på trafiksäkerhetsfrågor, inte minst genom EuroRAP-projektet för stjärnmärkning av vägar, och krav på skärpning av lag kring rattsurf.
 • Den 1 februari infördes lagen om förbud mot rattsurf, efter ett intensivt opinions- och lobbyarbete från Motormännen.
 • Den 13 maj 2019 togs ett historiskt beslut. Motormännens Riksförbund bytte namn till Riksförbundet M Sverige. Beslutet tog för att fortsätta utveckla organisationen och attrahera fler och yngre målgrupper.