För perioden 2018 till 2029 har regeringen ökat anslaget till vägunderhåll med endast sju procent. Det är betydligt mindre än den förväntade inflationen och kommer att ytterligare öka på den underhållsskuld som redan idag finns i det svenska vägnätet. Sveriges privatbilister betalar dubbelt upp i skatter och avgifter jämfört med kostnaderna för biltrafiken* – mer måste gå tillbaka till säkra och väl underhållna vägar, i hela landet!

Fortfarande är den kortaste vägen mellan landets två största städer inte mötesfri och kallas med fog för dödens väg. Omvägen via E4 och Jönköping är kraftigt belastad och mycket känslig för störningar, inte minst vintertid.

Förutom utbyggnad till säkra 2+1-vägar finns det en mängd åtgärder som Trafikverket kan vidta på landets övriga vägnät i samband med planerat underhåll och som kraftigt förbättrar trafiksäkerheten, åtgärder som inte behöver kosta skjortan. M Sverige föreslår:

  • Identifiera och åtgärda feldoserade och för skarpa kurvor
  • Räffla mittlinje och sidolinjer
  • Rensa sidoområden från farliga hinder och föremål
  • Kontrollera och höj farliga räcken
  • Bygg omkörningskörfält i glesbygd, framgångsrikt prövat i Norge och Australien.
  • Bredda och förstärk vägrenen i kurvor, så att långtradare och bussar inte måste skära genom mötande körfält
  • Åtgärda vägbanans lutning så att vatten alltid rinner av
  • Reparera sättningar och trafikfarliga ojämnheter
  • Sluta laga vägbanor med det trafikfarliga ”lapptäcket”

Och finns det minsta behov av cykelbana i närheten? Bygg den!

Dessa åtgärder påverkar de vanligaste dödsolyckorna i trafiken och skulle innebära viktiga steg mot nollvisionens mål om max 220 omkomna i trafiken 2020.

* VTI, Samkost 2, december 2016.