Med anledning av de kraftigt höjda bensin- och dieselpriserna har M Sverige ställt ett flertal krav för att minska hushållens kostnader. Bilen behövs i samhället och för de allra flesta är det inte ett alternativ att använda bilen mindre.

Det råder stor osäkerhet kring priset på råolja kopplat till Rysslands invasion av Ukraina, både på kort och lång sikt. M Sverige har kartlagt de faktorer som påverkar bilisternas kostnader allra mest, och har lämnat förslag och krav om vad som borde justeras för att åtminstone tillfälligt lindra effekterna av ett högre prisläge.

M Sveriges förslag: Fyrdubbla glesbygdsavdraget, ta temporärt bort trängselskatt och broavgift, sänk energiskatten till EUs minimikrav, sänk momsen på drivmedel.

Prisökningarna blir märkbara om man inte agerar snabbt och justerar samhällets kostnader

Kommande åtgärder har också aviserats från regeringen, och är förstås viktiga för alla sorters transporter, kollektivtrafik, våra lantbrukare och andra grupper vars vardag eller yrken riskerar att fördyras avsevärt av just höga priser på drivmedel. Inflationen skulle öka och priset på alla varor bli märkbart högre om man inte snabbt agerar och justerar samhällets kostnader.

M Sveriges förslag: Ta bort skatten på trafikförsäkringen. Det skulle spara oss bilister 3–4 miljarder kronor per år.

Sänk skatten i takt med ökad reduktionsplikt

Bedömningen från M Sverige är att våra krav är relevanta och borde införas. Det är också glädjande att vi redan väckt ett politiskt engagemang bland annat i frågan om minskad skatt i takt med ökad reduktionsplikt, samt i frågan om ett utvecklat reseavdrag.

M Sveriges förslag om sänkt skatt och höjt reseavdrag:

M Sverige arbetar långsiktigt med frågan om bilisternas kostnader, samtidigt som vi vill att bilismen ska vara hållbar. Men priset för att äga och köra bil får inte bli för högt. Som konsumentorganisation har vi en viktig roll i att redogöra för bilens alla kostnader, och att göra det tydligt på vilket sätt just priset på drivmedel påverkar kostnaden. Trots att bränslepriset i kronor räknat blivit rekordhögt står bilens milkostnad sällan i direkt relation till priset på drivmedel.

Bränslepriset är en av de faktorer som påverkar kostnaden mest, men det finns andra utgiftsposter att beakta. Du kan själv se vad din milkostnad är i vår bilkostnadskalkyl.

M Sveriges bilkostnadskalkyl

 

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om bilkostnader

  • Planera resorna, gör flera ärenden samtidigt när det är möjligt.
  • Kontrollera regelbundet lufttrycket i däcken.
  • Kom ihåg att modern däcktryckövervakning TPMS sällan reagerar om alla däck har lika dåligt tryck.
  • Praktisera Eco-Driving. Kör defensivt och var förutseende i trafiken. Använd inte farthållare.
  • Håll bilen väl servad och underhållen.
  • Ha inte onödiga eller tunga saker liggandes i bilen för jämnan, och ha inte takräcken monterade när du inte behöver dem.

De största kostnaderna är förutom priset på drivmedel bilens försäkring, skatt (särskilt malus-skatt), bilservice samt värdeminskning. Värdeminskningen är störst på nya bilar, men minskar ju äldre en bil blir eller ju längre tid man äger den. Risken för kostsamma reparationer ökar i takt med att bilen blir äldre. Ta reda på vad din bil kostar att köra i vår bilkalkyl.

Du är bara skyldig att ställa din egen bil till arbetsgivarens förfogande (det vill säga att du använder den i jobbet) om ni kom överens om det i samband med din anställning, exempelvis om det framgick av platsannonsen att det fordras B-körkort samt tillgång till egen bil.

Saknas en sådan överenskommelse kan du kräva att din arbetsgivare ordnar med resan på annat sätt, att du kan utföra uppdraget med en bil som företaget äger eller erbjuder dig en milersättning som du är nöjd med.

Ta reda på vad det står i det kollektivavtal som du omfattas av. Ofta har fackförbund avtalat om ersättningsnivåer på 38–41 kronor per mil. Då dras det skatt på det belopp som överstiger 18,50 men det blir förstås en ersättning som ligger närmare bilens faktiska kostnader.

Ta kontakt med ditt fackförbund om du inte får gehör från din arbetsgivare.

M Sverige arbetar för att schablonbeloppet på 18,50 ska höjas till 27 kronor. Läs mer här

Även om det säljs många nya elbilar är 19 av 20 bilar på vägarna bensin- eller dieselbilar.

Om din årliga körsträcka är cirka 1000 mil är bensinbilen ofta ett bra val. Kör du längre än 2000 mil per år gör du ofta en besparing genom att välja en dieselbil. Diesel kostar mer per liter men en dieselbil har ofta lägre förbrukning. Om det finns tankställen för biogas där du bor kan en gasbil innebära en lägre milkostnad än en bensin- eller dieselbil. Använd vår bilkostnadskalkyl för att göra egna jämförelser

Välj en bil i en storlek som räcker för dina vardagsbehov. Att välja en större bil för att klara enstaka semesterresor kan göra bilägandet onödigt kostsamt. Är du medlem hos oss? Ta kontakt med vår medlemsrådgivning.

Undvik onödig utrustning som ökar kostnaden eller bilens pris. Det kan vara fyrhjulsdrift, panoramaglastak eller avancerade stereo- eller navigationssystem. Välj i stället utrustning som är praktisk, som motorvärmare eller dragkrok.

Avdraget är och har alltid varit ett schablonbelopp och avser ägande av en genomsnittlig bil.

Sen beror det på vilka data som läggs in i kalkylen. En helt ny bil som har ett högt pris och som bara innehas under ett fåtal år får alltid en högre milkostnad än en bil som innehas under 10 års tid. Bilens fasta kostnader slår olika beroende på hur lång årlig körsträcka du har.

Förslaget om 27 kronor per mil gäller utifrån en normalperiod och presenterades av oss på M Sverige under hösten 2021. Hänsyn har därför inte tagits till den kostnadsökning som Rysslands invasion av Ukraina sedan dess har medfört. Med anledning av kriget har regeringen nu aviserat om andra åtgärder för att lindra bilisternas kostnader.

 

Håller du med oss om att bilens roll i samhället allt för ofta underskattas? Kanske skulle du inte klara dig utan bilen?

Då får du gärna stötta oss i vårt arbete. Bli medlem i M Sverige.