Underhållet och utvecklingen av det svenska vägnätet har under många år bortprioriterats trots ökad trafikmängd och ökad andel tung trafik. Stora satsningar krävs för att upprätthålla trafiksäkerheten. Av särskild vikt är att bygga bort riskfyllda vägavsnitt som farliga kurvor och obevakade järnvägsövergångar.

Feldoserade och för snäva kurvor måste identifieras och åtgärdas. Skyltningen inför kurvor måste också förbättras.

Varje år dödas människor i mötesolyckor på Sveriges vägar. Det är olyckor som enkelt kan byggas bort. För att kunna färdas säkert i en kurva behövs friktion mellan däck och vägbana. Hur mycket friktion som behövs för att runda en kurva beror på hastighetsbegränsningen, lutningen på tvärfallet och kurvradien.

Obevakade järnvägsövergångar måste åtgärdas.

En majoritet av alla järnvägsövergångar, uppemot 3 500, saknar bommar, ljus- eller ljudsignaler. Enligt Trafikverkets statistik ser tillbuden ut att ha ökat för varje år – 32 tillbud under 2016, 42 åren därpå, 49 år 2019 och 58 år 2020.

Läs mer: Järnvägar att passera – på liv och död